Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 43
Tất cả: 38081

Ý kiến của nhân dân về dự thảo VB QPPL

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [18/07/2018] 

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [09/08/2017] 

Đóng góp dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị [05/05/2015] 

Dự thảo Ban hành Quy định về quản lý điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [29/04/2014] 

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 [29/04/2014] 

 Trang đầu    1    Trang cuối  

Tin mới đăng

An toàn giao thông

Vì sức khỏe cộng đồng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết