Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 10
Tất cả: 1347293
Chuyên mục - Giới thiệu văn bản mới ban hành
Hướng dẫn triển khai sử dụng dịch vụ kết nối từ xa vào mạng chuyên dùng

Ngày 05/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 50/BTTTT-ƯDCNTT về việc hướng dẫn triển khai sử dụng dịch vụ kết nối từ xa vào mạng chuyên dùng.

Theo đó, mục tiêu của kết nối từ xa vào mạng chuyên dùng nhằm thiết lập một kết nối từ mạng Internet vào mạng chuyên dùng hoặc mạng nội bộ của các cơ quan, đơn vị có kết nối mạng chuyên dùng, đảm bảo tính an toàn, an ninh, bảo mật.
 
Các phương án kết nối từ xa:
 
1. Kết nối từ xa vào mạng chuyên dùng từ Internet
 
 Phương án này được sử dụng đối với những trường hợp sau:
 
-   Cá nhân sử dụng mạng chuyên dùng khi đi công tác muốn sử dụng các dịch vụ được triển khai trong mạng chuyên dùng từ mạng Internet;
 
-   Đơn vị sử dụng mạng chuyên dùng thay đổi địa điểm hoặc phát sinh một đơn vị trực thuộc mới muốn kết nối vào mạng chuyên dùng tuy nhiên chưa triển khai được đường truyền dẫn riêng đến mạng chuyên dùng.
Giải pháp thực hiện:
 
-   Hiện tại trên mạng chuyên dùng đã có ba cổng kết nối ra Internet và được trang bị các thiết bị chấp nhận kết nối mạng riêng ảo (thiết bị ASA 5550). Thiết bị này có địa chỉ IP tĩnh của mạng Internet do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (Bưu điện Trung ương) hiện đang quản lý và vận hành.
 
-   Cá nhân sử dụng/đơn vị sử dụng mạng chuyên dùng kết nối từ xa cần có đường truyền Internet.
 
-   Thực hiện kết nối mạng riêng ảo (VPN) vào thiết bị chấp nhận kết nối mạng riêng ảo do Bưu điện Trung ương quản lý vận hành.
 
-   Sau khi xác thực thành công, thiết bị chấp nhận kết nối mạng riêng ảo sẽ tự động cấp địa chỉ IP và tạo một kênh kết nối ảo được bảo mật bằng công nghệ IPSec, định tuyến lưu lượng khách hàng đến mạng chuyên dùng. Khi đó, mọi thông tin truyền từ máy tính ngoài mạng Internet đến mạng chuyên dùng sẽ được lưu thông trong trong kết nối ảo được bảo vệ này.
 
-   Đơn vị sử dụng mạng chuyên dùng cần đăng ký dịch vụ kết nối từ xa với điểm đăng ký dịch vụ hoặc Bưu điện Trung ương để được cấp tài khoản truy cập thiết bị để tạo mạng riêng ảo.

 

2. Kết nối từ xa vào mạng nội bộ của các đơn vị sử dụng mạng chuyên dùng từ Internet
 
Phương án này được sử dụng đối với những trường hợp sau:
 
-   Cá nhân sử dụng mạng chuyên dùng đi công tác hoặc không có mặt tại trụ sở làm việc muốn sử dụng các dịch vụ được triển khai trong mạng nội bộ của cơ quan từ mạng Internet;
 
-   Đơn vị sử dụng mạng chuyên dùng có thêm trụ sở làm việc mới. Trụ sở mới này chưa có đường truyền kết nối mạng chuyên dùng mà chỉ có đường kết nối Internet. Phương án này thực hiện kết nối liên thông các mạng LAN giữa hai trụ sở;
 
-   Các trường hợp khác cần một kết nối mạng riêng ảo từ Internet đến mạng nội bộ và được cấp địa chỉ IP của mạng nội bộ.
 
Giải pháp thực hiện:
 
-   Đơn vị sử dụng mạng chuyên dùng có nhu cầu triển khai đầu tư trang bị máy chủ đóng vai trò chấp nhận kết nối mạng riêng ảo tại đơn vị của mình trong mạng chuyên dùng. Thiết bị được cấu hình dịch vụ IPSec Remote Access VPN.
 
-   Đăng ký sử dụng dịch vụ với điểm đăng ký dịch vụ để được cấp một địa chỉ IP tĩnh của mạng Internet đồng thời được cấp một kênh bảo vệ từ các điểm truy cập Internet của mạng chuyên dùng đến máy chủ của đơn vị sử dụng mạng chuyên dùng.
 
-   Đơn vị sử dụng mạng chuyên dùng tự cấu hình, quản lý và cấp tài khoản cho cán bộ của mình. Số lượng tài khoản kết nối không bị giới hạn.
 
-   Cá nhân sử dụng/đơn vị sử dụng mạng chuyên dùng kết nối từ xa cần có đường truyền Internet.
 
-   Thiết bị của người sử dụng/đơn vị sử dụng mạng chuyên dùng từ mạng Internet muốn kết nối từ xa sẽ thực hiện kết nối mạng riêng ảo tới địa chỉ IP tĩnh được cấp. Thiết bị đó sẽ được cấp phát địa chỉ mạng nội bộ của đơn vị sử dụng mạng chuyên dùng. Một mạng riêng ảo được thiết lập giữa thiết bị ngoài Internet đến mạng nội bộ của đơn vị và mọi thông tin lưu thông sẽ được bảo vệ bởi mạng riêng ảo này./.
 
Theo diap.gov.vn
Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

 

 

 

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều

Kết quả công tác thanh tra năm 2016  (438 lượt xem) [09/01/2017]