Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 26
Tất cả: 1347244
Chuyên mục - Tin trong nước
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện thuê dịch vụ CNTT

Ngày 13/4/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 1047/BTTTT-CNTT gửi: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính chủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị triển khai thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước theo một số nội dung sau:

Ảnh minh họa

1. Chỉ đạo cơ quan chuyên trách về CNTT thực thuộc, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan tham mưu kế hoạch, tài chính, đầu tư và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai việc thực hiện thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước thuộc bộ, ngành, địa phương mình.

2. Rà soát, lập báo cáo tổng hợp các nhiệm vụ, dự án CNTT dự kiến sẽ triển khai theo hình thức thuê dịch vụ CNTT của bộ, ngành, địa phương mình. Báo cáo tổng hợp nói trên cùng với các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có) đề nghị gửi về Vụ Công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/6/2015 để Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền và tổng hợp, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện việc thuê dịch vụ CNTT, đề nghị các cơ quan lưu ý một số nội dung sau:

- Nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước.

- Tuân thủ các nguyên tắc của việc thuê dịch vụ CNTT như ưu tiên thuê tập trung, khai thác hiệu quả các sản phẩm, hạ tầng CNTT đã được đầu tư trước đây, đảm bảo nguồn vốn để ổn định việc thuê dịch vụ đối với các hoạt động CNTT cần triển khai trong nhiều năm, đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và liên thông, đảm bảo an toàn bảo mật về thông tin dữ liệu trong hoạt động CNTT của cơ quan nhà nước.

- Xem xét, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ CNTT đúng quy định, trong đó ưu tiên doanh nghiệp, tổ chức theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg, có quy mô, năng lực, kinh nghiệm, có hệ thống hạ tầng, công nghệ đồng bộ để cung cấp dịch vụ, có đội ngũ nhân lực đủ trình độ, có phạm vi hoạt động phù hợp, có quy trình cung cấp dịch vụ đạt chuẩn,... để đảm bảo dịch vụ được cung cấp có chất lượng, luôn sẵn sàng, liên tục, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ và đảm bảo quyền lợi của người sử dụng dịch vụ trong cơ quan nhà nước.

Ngày  30/12/2014,  Thủ  tướng  Chính  phủ  ký  ban  hành  Quyết  định  số 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2015. Quyết định 80/2014/QĐ-Ttg đã đưa ra một hình thức lựa chọn trong việc triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước – đó là hình thức thuê dịch vụ CNTT. Hình thức này sẽ góp phần khắc phục được khó khăn về nguồn kinh phí khi triển khai ứng dụng CNTT vì các cơ quan nhà nước không phải bỏ nguồn kinh phí đầu tư, mua sắm, xây dựng lớn ban đầu mà chỉ phải trả kinh phí nhỏ hơn cho việc thuê dịch vụ trong khi vẫn được sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng cao của các doanh nghiệp về công nghệ thông tin – truyền thông.

Q_TTra

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

 

 

 

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều

Kết quả công tác thanh tra năm 2016  (438 lượt xem) [09/01/2017]