Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 13
Tất cả: 1503184
Chuyên mục - Tin trong ngành
Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành an toàn thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin (CNTT), có hiệu lực thi hành từ 15/02/2018 và được áp dụng đối với các chức danh viên chức đang làm việc trong lĩnh vực CNTT tại các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư quy định viên chức đang làm việc trong lĩnh vực CNTT được phân thành 4 hạng: viên chức CNTT các hạng I, II, III, IV với những tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cụ thể. Theo đó, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với chức danh viên chức CNTT chuyên ngành an toàn thông tin (hạng I, II, III) như sau:

- Viên chức an toàn thông tin hạng I cần: Có bằng tốt nghiệp thạc sỹ các ngành đúng đào tạo về CNTT trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2); có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh An toàn thông tin hạng I. Viên chức thăng hạng từ chức danh An toàn thông tin hạng II lên chức danh An toàn thông tin hạng I phải đáp ứng đầy đủ các quy định này và có tổng thời gian giữ chức danh An toàn thông tin hạng II và chức danh tương đương tối thiểu là 06 năm (từ đủ 72 tháng), trong đó có ít nhất 02 năm (từ đủ 24 tháng) giữ chức danh An toàn thông tin hạng II.

- Viên chức an toàn thông tin hạng II: Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1); có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh An toàn thông tin hạng II. Viên chức thăng hạng từ chức danh An toàn thông tin hạng III lên chức danh An toàn thông tin hạng II phải đáp ứng đầy đủ các quy định này và có tổng thời gian giữ chức danh An toàn thông tin hạng III và chức danh tương đương tối thiểu là 09 năm (từ đủ 108 tháng), trong đó có ít nhất 03 năm (từ đủ 36 tháng) giữ chức danh An toàn thông tin hạng III.

- Viên chức an toàn thông tin hạng III: Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2); có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh An toàn thông tin hạng III.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với chức danh viên chức CNTT trong các chuyên ngành: Kiểm định viên CNTT (hạng I, II, III),   Phát triển phần mềm (hạng I, II, III, IV), Quản trị viên hệ thống (hạng I, II, III, IV), Kiểm định viên CNTT (hạng I, II, III), Phát triển phần mềm (hạng I, II, III, IV).  

Thông tư này sẽ là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức chuyên ngành CNTT trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Các đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ quy định tại Thông tư để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ viên chức phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Xem chi tiết tại Thông tư 45/2017/TT-BTTTT

Tam Hảo 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều

Kết quả công tác thanh tra năm 2016  (419 lượt xem) [09/01/2017]