Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 11
Tất cả: 1503118
Chuyên mục - Tin trong ngành
Kết quả hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2017 so với năm 2016 tiếp tục chuyển biến tích cực. CCVC và quan trọng là Lãnh đạo đã nhận thấy rõ vai trò quan trọng của CNTT trong cải cách hành chính, hoạt động quản lý, điều hành cơ quan và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Việc quan tâm sử dụng thường xuyên các hệ thống phần mềm ứng dụng dùng chung  như: một cửa điện tử, quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thư điện tử công vụ, chữ ký số,... và việc duy trì, nâng cấp được tiến hành đồng bộ các hệ thống đã giúp nâng cao hiệu quả của các ứng dụng được triển khai. Công tác thống kê, công khai tình hình xử lý thủ tục hành chính, luân chuyển văn bản trên mạng được tích hợp, công khai trên cổng thông tin điện tử góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cụ thể:

- Về hạ tầng CNTT trong cơ quan nhà nước: đầu tư mới 1012 thiết bị (878 máy bàn, 84 máy tính bảng và 50 laptop). Hạ tầng kỹ thuật cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng CNTT dùng chung: 100% cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện có xây dựng hệ thống mạng LAN kết nối mạng WAN của tỉnh. Tỷ lệ máy tính kết nối Internet đạt 95% (trừ máy tính soạn thảo văn bản mật).Mạng diện rộng của tỉnh đã triển khai đến 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (tốc độ đường truyền các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện từ 5Mbps - 30 Mbps; tốc độ đường truyền cấp xã, phường, thị trấn 15Mbps).

- Về triển khai ứng dụng CNTT: nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được nâng cấp và triển khai sử dụng đến các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh; từng bước hoàn thiệntin học hoá hệ thống quản lý đất đai của tỉnh.

- Về triển khai văn bản điện tử, chữ ký số trong năm tập trung triển khai cho các cơ quan cấp xã. Cấp mới 115 chứng thư số, đến nay tổng số chứng thư số đang sử dụng là 1.059. Việc sử dụng chữ ký số được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc trong phát hành các văn bản, nâng tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (hoàn toàn không dùng văn bản giấy) so với tổng số văn bản đi/đến giữa các cơ quan, đơn vị trong nội bộ UBND tỉnh đạt trên 80%. Ngành thuế đã mở rộng việc khai báo thuế điện tử sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban cơ yếu cấp giúp các cơ quan nhà nước. Có thể nói việc thực hiện chữ ký số chuyên dùng trong khai báo thuế vừa tăng hiệu quả sử dụng chữ ký số chuyên dùng, đồng thời giúp hạn chế được một cơ quan nhà nước sử dụng hai chữ ký số vừa công cộng vừa chuyên dùng như trước đây.

- Về cổng, trang thông tin điện tử: 100% cổng, trang thông tin điện tử của tất cả các cơ quan vận hành ổn định, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, thường xuyên cập nhật tin bài về các hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhằm cung cấp thông tin hoạt động của các cơ quan nhà nước. Cổng thông tin điện tử của tỉnh cập nhật kịp thời các sự kiện, hoạt động, chủ trương, chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh

- Hệ thống thư điện tử của tỉnh: trong năm hoạt động ổn định, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dùng các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Cấp mới 1.662 hộp thư, nâng tổng số hộp thư điện tử lên 8.364 hộp thư, tỷ lệ thường xuyên sử dụng là hơn 90%. Hệ thống lọc thư rác đã ngăn chặn, cách ly 815.172 thư rác, thư bị nhiễm virus, mã độc.. Đặc biệt trong năm  cấp xã đang quan tâm việc sử dụng thư điện tử của tỉnh trong trao đổi công việc.        

- Dịch vụ công trực tuyến: Toàn tỉnh có 1.660 dịch vụ. Trong đó có 29dịch vụ công mức độ, 345dịch vụ công mức 3 và 1.286 dịch vụ công mức 2. Hiện nay 100% thủ tục hành chính của cấp huyện đã thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và thống nhất trình tự thực hiện trên toàn tỉnh, góp phần tích cực cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng nộp hồ sơ trực tuyến quá trình thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước.

- Về vận hành các ứng dụng: Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.vinhlong.gov.vn) và hệ thống một cửa điện tử hiện đại cấp huyện góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính cấp xã; Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh chính thức đưa vào vận hành tại địa chỉ https://trade.vinhlong.gov.vn giúp quảng bá hình ảnh và sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trên mạng Internet; Hệ thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung; Hệ thống thông tin quản lý Hộ tịch; cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

- Vận hành thử nghiệm các ứng dụng theo hướng liên thông và kết nối dữ liệu giữa các ngành: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp với mục tiêu thống nhất quản lý các thông tin cơ bản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ lúc hình thành và trong quá trình hoạt động, các dữ liệu liên quan các ngành kế hoạch và đầu tư, công thương, lao động thương binh và xã hội, cục thuế, bảo hiểm xã hội. Cơ sở dữ liệu công chứng triển khai toàn tỉnh nhằm quản lý, khai thác, chia sẻ thông tin, dữ liệu về công chứng trên cơ sở rút trích dữ liệu hợp đồng công chứng và thông tin ngăn chặn từ các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, đồng thời phục vụ cho công tác thống kê, báo cáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật; phần mềm triển khai trên toàn tỉnh và áp dụng liên quan lĩnh vực Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức hành nghề công chứng và tại UBND cấp xã. Phần mềm CSDL an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm thống nhất cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, khai thác và cung cấp thông tin, thống kê báo cáo về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, dữ liệu liên quan các ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngành y tế, UBND cấp huyện.

- Tổ chức chấm điểm thi đua tin học hoá trong quản lý cho 148 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2017 và triển khai chấm điểm các đơn vị theo cụm/ khối thi đua của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Kết quả, đa số từng bước tạo được sự chuyển biến về vai trò quan trọng của ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị từ đó công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai ứng dụng CNTT tốt hơn so với những năm trước đây.

- Về Công tác đảm bảo an toàn thông tin: kiện toàn đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; tổ chức triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mã độc tấn công hệ thống mạng trong cơ quan nhà nước, kết hợp với tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng/trang thông tin điện tử để thông tin kịp thời đến các cơ quan, tổ chức, người sử dụng máy tính cá nhân biết. Tổ chức 01 lớp đào tạo "Smart Professional - Ethical Hacking, Phần Điều tra tội phạm máy tính" cho 31 học viên theo chương trình đào tạo của APTECH; 01 lớp an toàn thông tin cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin khối Đảng, đoàn thể; Tổ chức diễn tập xử lý sự cố an toàn thông tin mạng (với sự tham gia của Trung tâTm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCETRT) và các thành viên chủ chốt củ Đội Ứng cứu) để nâng cao nhận thức, nâng cao vai trò đội ngũ làm công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc triển khai ứng dụng CNTT trong tỉnh còn một số hạn chế: Việc tổ chức thực hiện các ứng dụng đã triển khai tại ở cấp xã chưa đạt hiệu quả cao; hầu hết các ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước chủ yếu ở quy mô nhỏ, sử dụng nội bộ, chưa kết nối, chia sẻ thông tin trên diện rộng, chủ yếu theo hướng dọc, từ trên xuống, phục vụ chủ yếu cho công tác quản lý, thống kê, báo cáo của đơn vị cấp trên không  phục vụ công tác điều hành chung cả tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến còn hạn chế. Công tác bảo đảm an toàn thông tin nhìn chung gặp nhiều thách thức do các vụ tấn công ngày càng phức tạp cả về quy mô lẫn hình thức; tình hình an toàn thông tin hiện được nhiều cơ quan, đơn vị quan tâm. Triển khai văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số, không văn bản giấy vẫn còn một số đơn vị chưa triển khai tốt, thói quen sử dụng văn bản giấy còn khá phổ biến một phần ảnh hưởng đến tình hình triển khai chung.

Từ những hạn chế, tồn tại nêu trên để tăng cường triển khai ứng dụng CNTT theo chỉ đạo tại nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử và đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương trong thời gian tới tập trung một số nhiệm vụ trong tâm sau đây

1. Tăng cường công tác tham mưu văn bản quản lý nhà nước lĩnh vực CNTT; các quy định thực hiện triển khai ứng dụng CNTT sau khi đã triển khai thực hiện; giải pháp tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của tỉnh, triển khai kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh.

2. Tập trung triển khai các hạng mục chính quyền điện tử; Đẩy mạnh Ứng dụng CNTT phục vụ doanh nghiệp và người dân (hoàn thiện tất cả dịch vụ công mức độ 3 cho tất cả TTHC của tất cả các sở, ban, ngành tỉnh), mở rộng triển khai hệ thống một cửa điện tử cấp xã.

3. Kết nối các CSDL, ứng dụng chuyên ngành, trong đó tập trung liên thông hệ thống phần mềm một cửa điện tử hiện đại cấp huyện với phần mềm VLIS của Sở TNMT; tích hợp các trang dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của tỉnh lên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

4. Đánh giá hiệu quả các dự án đã triển khai (chú trọng các dự án một cửa điện tử hiện đại cấp huyện, dự án một cửa điện tử cấp xã (10 đơn vị), các cơ sở dữ liệu nền doanh nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm, công chức và quản lý cán bộ công chức, viên chức).           

5. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT, chú trọng đào tạo cho đội ngũ Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng theo hướng chuyên sâu.

Hồng Hạnh

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều

Kết quả công tác thanh tra năm 2016  (419 lượt xem) [09/01/2017]