Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 17
Tất cả: 1503139
Chuyên mục - Tin trong ngành
Vĩnh Long tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày 17/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có ông Lữ Quang Ngời – UVTV Tỉnh Ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phan Văn Giàu - Giám đốc Sở TT&TT – chủ trì hội nghị, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ban ngành, địa phương và doanh nghiệp lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh. 

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2017, toàn ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra; có những bước phát triển ổn định; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; các lĩnh vực Báo chí – Xuất bản, Bưu chính – Viễn thông và Công nghệ thông tin đã để lại những dấu ấn đậm nét. Cụ thể:        

- Lĩnh vực Báo chí - Xuất bản: các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh hoạt động theo đúng quy định của Luật báo chí; công tác phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố ngày càng chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, nhịp nhàng hơn trong thực hiện tuyên truyền. Phối hợp tổ chức tốt hội nghị giao ban báo chí hàng tháng, họp báo định kỳ hàng quý để cung cấp thông tin cho báo chí và góp phần định hướng dư luận đúng đắn cho xã hội; Các cơ quan báo chí đã đưa tin chính xác, phản ánh đầy đủ và kịp thời các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày lễ và sự kiện của tỉnh, về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; những vấn đề dư luận quan tâm; thông tin toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và các phong trào lớn như Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, "Vĩnh Long chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển",...  góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội; củng cố và tăng thêm niềm tin của nhân dân.       

Ông Lữ Quang Ngời - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

- Lĩnh vực Bưu chính và Viễn thông: triển khai thực hiện tốt các Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (9 tháng triển khai Bưu điện đã tiếp nhận, chuyển, phát thành công 14.823 bưu phẩm đi và 14.768 bưu phẩm đến theo hệ bưu chính KT1); Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh từ đó doanh thu hoạt động Bưu chính tăng 36.33% so với năm 2016.

Mạng lưới Viễn thông, Internet và tần số vô tuyến điện phát triển nhanh, đảm bảo an toàn và thông suốt, phục vụ tốt cho cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh (2.304 trạm BTS; thuê bao Internet tăng hơn 40% so với năm 2016). Điểm nổi bật trong năm Công ty Truyền hình Phương Nam thuộc Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long đã liên kết với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV đã triển khai hạ tầng mạng truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất tiêu chuẩn DVB-T2 tại 20 tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ - kênh 33, 34-UHF; triển khai lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số là 24.726 hộ.

- Lĩnh vực Công nghệ thông tin: Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại nhiều hiệu quả trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong đó phải kể đến việc đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và hệ thống một cửa điện tử hiện đại cấp huyện bước đầu mang lại một số hiệu quả nhất định trong giải quyết các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Tỉnh còn triển khai cơ sở dữ liệu An toàn vệ sinh thực phẩm, cơ sở dữ liệu nền doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu công chứng; nâng cấp và mở rộng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản cho một số sản phẩm; tổ chức diễn tập an toàn thông tin mạng "Nguy cơ mã độc mã hoá dữ liệu và tống tiền"; tổ chức hội thi "tìm hiểu ứng dụng CNTT trong phục vụ doanh nghiệp và người dân năm 2017", 35 đơn vị đăng ký dự thi với tổng số thí sinh là 714 thí sinh (tăng 13 đơn vị và 273 thí sinh so năm 2016); Tổ chức 02 hội thảo: an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước năm 2017 và chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long tiến tới cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được ngành Thông tin và Truyền thông vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần quan tâm và tổ chức thực hiện tốt: Báo chí trong tỉnh thực hiện chức năng phản biện xã hội chưa nhiều, vẫn còn thiếu những bài xã luận, chính luận sắc bén để phản biện lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 vẫn còn ít so với nhu cầu của người dân và xã hội; việc ứng dụng chữ ký số đối với văn bản điện tử trên môi trường mạng chưa được các cơ quan thực hiện nghiêm chỉnh; Công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên môi trường Internet thời gian qua phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thế lực thù địch luôn lợi dụng những điểm yếu trong hệ thống CNTT nhằm khai thác, thu thập thông tin để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lữ Quang Ngời – UVTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành. Để tiếp tục phát huy những mặt mạnh, ưu điểm và khắc phục tồn tại, hạn chế trong năm 2017, trong năm 2018, ông Lữ Quang Ngời chỉ đạo toàn Ngành cần tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tập trung hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; trong đó, tăng cường thực hiện chức năng phản ánh và phản biện dư luận xã hội của báo chí; tập trung xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông theo Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà UBND tỉnh giao; đồng thời, tiếp thu bám sát sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tham mưu kịp thời, hiệu quả với Tỉnh ủy, UBND tỉnh việc triển khai các quy định của pháp luật, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 06/12/2017 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoạt động thông tin và truyền thông từ cấp tỉnh, huyện và cơ sở trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long.

3. Trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, CNTT, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu để đưa vào chương trình công tác, trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp kết hợp hài hòa với nguồn lực của Nhà nước tạo sự phát triển đồng đều cho tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh.

4. Chủ động, sáng tạo, đưa ra những sáng kiến về ứng dụng CNTT đi trước một bước trong giải quyết các vấn đề của địa phương. Trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng CNTT - viễn thông, hệ thống phần mềm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Đặc biệt, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền điện tử cùng với phát huy vai trò báo chí trong chống tiêu cực, tham nhũng.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động công nghệ thông tin, viễn thông và Internet theo thẩm quyền được giao; chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp viễn thông, internet và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng; Kịp thời phát hiện các lỗ hổng bảo mật, dấu hiệu tấn công, xâm nhập hệ thống thông tin để phối hợp ngăn chặn, khắc phục, xử lý.

6. Sở tiếp tục đổi mới phương thức làm việc gắn liền với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hành chính chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm, nhất là nâng cao nhận thức về vị thế, con người và văn hóa vùng đất Vĩnh Long.

Hồng Hạnh

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều

Kết quả công tác thanh tra năm 2016  (419 lượt xem) [09/01/2017]