Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 18
Tất cả: 922014
Chuyên mục - Tin trong ngành
Triển khai thực hiện kiểm tra và trả thông báo 2 bước đối với hồ sơ khai thuế điện tử

Trong giai đoạn hiện nay, khai thuế điện tử là bước đi tất yếu nhằm từng bước hiện đại hóa ngành thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Đây cũng là xu hướng tất yếu trong thời kỳ kinh tế hội nhập.

Mô hình khai thuế điện tử mà cơ quan thuế  và doanh nghiệp đang áp dụng hiện nay là mô hình kiểm tra và trả thông báo 1 bước, về cơ bản thì mô hình này đã đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, mô hình này cũng đã và đang bộc lộ một số hạn chế:

- Nếu hồ sơ khai thuế không có lỗi và được gởi thành công đến cơ quan thuế thì người nộp thuế chỉ nhận được 01 thông báo  đối với 1 lần gửi hồ sơ khai thuế và xem như người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ kê khai thuế.

- Nếu hồ sơ khai thuế bị lỗi thì không phép gởi đến cơ quan thuế nhưng hệ thống không thông báo cho người nộp thuế lý do tại sao hồ sơ khai thuế chưa được chấp nhận. Thông báo lỗi xuất hiện trên màn hình của người nộp thuế cũng rất khó hiểu. Vì thế, người nộp thuế không biết được hồ sơ khai thuế đang bị những lỗi gì và cách khắc phục ra sao.

Nhằm từng bước khắc phục các hạn chế của mô hình kiểm tra và trả thông báo 1 bước, nâng cao chất lượng hồ sơ khai thuế điện tử, nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế, hạn chế việc cán bộ thuế phải xử lý thủ công hồ sơ khai thuế vào ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS), Tổng cục Thuế đã thực hiện việc phân tích, thiết kế, nâng cấp ứng dụng để thực hiện kiểm tra và trả thông báo 2 bước đối với hồ sơ khai thuế điện tử.

Ưu điểm của mô hình kiểm tra và trả thông báo 2 bước

- Được cơ quan thuế thông báo rõ ràng, đầy đủ (một lần) qua điện tử về các lỗi hồ sơ khai thuế đã nộp và cách xử lý lỗi để hoàn chỉnh hồ sơ; tránh tình trạng cán bộ thuế hướng dẫn không đầy đủ, rõ ràng (qua điện thoại hoặc trực tiếp), mỗi lần một lỗi kê khai dẫn đến người nộp thuế phải hoàn chỉnh hồ sơ nhiều lần, mất thời gian và ảnh hưởng đến nghĩa vụ, quyền lợi của người nộp thuế.

- Hướng dẫn cách xử lý lỗi kê khai tự động đảm bảo tính thống nhất trên toàn quốc, tránh trường hợp mỗi cơ quan thuế lại có hướng dẫn xử lý khác nhau, gây khó khăn cho người nộp thuế có hoạt động trên nhiều địa bàn.

- Đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế khi gửi lại hồ sơ để hoàn chỉnh hồ sơ khai thuế vẫn được tính ngày nộp hồ sơ khai thuế lần đầu để xác định ngày đã nộp, không bị xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ khai thuế.

- Giảm công tác xử lý nhập thủ công hồ sơ khai thuế của cơ quan thuế, tránh việc sai sót, nhầm lẫn trong quá trình nhập liệu.

Sau thời điểm Tổng cục Thuế nâng cấp các ứng dụng, khi người nộp thuế đăng nhập lần đầu tiên, Cổng thông tin của Tổng cục Thuế sẽ bật thông báo thư ngỏ để người nộp thuế biết về thông báo 2 bước và danh sách lỗi, cách xử lý theo từng tình huống.

Quy trình kiểm tra và trả kết quả hồ sơ khai thuế điện tử 2 bước được tóm tắt như sau:

Khi khai thuế điện tử, người nộp thuế sẽ nhận được 02 thông báo thay vì 1 thông báo như hiện nay. Đồng thời, khi người nộp thuế nhận thông báo bước 2 mà không hoàn chỉnh hồ sơ khai thuế gửi lại cho cơ quan thuế sẽ bị coi như chưa hoàn thành nghĩa vụ kê khai thuế. 

Kiểm tra hồ sơ khai thuế bước 1 tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Người nộp thuế kê khai thuế, ký điện tử lên hồ sơ khai thuế và gởi đến cơ quan thuế qua internet. Sau khi hồ sơ khai thuế đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cổng sẽ kiểm tra các điều kiện quy định kiểm tra tại bước 1 trong vòng 15 phút tính từ thời điểm nhận hồ sơ khai thuế:

- Nếu hợp lệ: Tạo thông báo Bước 1 về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế và lưu hồ sơ khai thuế, ghi nhận ngày tiếp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế theo thông báo Bước 1.

- Nếu không hợp lệ: Tạo thông báo Bước 1 về việc không tiếp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, trong đó mô tả rõ các lỗi và cách xử lý. Người nộp thuế có trách nhiệm khắc phục các lỗi và gởi lại hồ sơ khai thuế.

Kiểm tra hồ sơ khai thuế bước 2 tại trục truyền tin

Tiếp theo, hệ thống thực hiện kiểm tra các điều kiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định và điều kiện kiểm tra của bước 2 theo quy định trong vòng 1 ngày làm việc tính từ thời điểm nhận hồ sơ khai thuế bước 1:

- Nếu hợp lệ: Hệ thống trả thông tin ra Cổng thông tin điện tử để tạo và gửi thông báo bước 2 về việc chấp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế .

- Nếu không hợp lệ: Hệ thống trả thông tin ra Cổng thông tin điện tử để tạo và gửi thông báo bước 2 về việc không chấp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Trong trường hợp này, ngày ghi nhận nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế là ngày trên thông báo bước 1 đầu tiên của người nộp thuế để tạo thuận lợi cho người nộp thuế và đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế.

Đối với trường hợp hồ sơ khai thuế đã có thông báo bước 2 về việc không chấp nhận, trách nhiệm của người nộp thuế là phải hoàn chỉnh hồ sơ khai thuế theo thông báo bước 2 của cơ quan thuế. Nếu người nộp thuế chưa gửi lại hồ sơ khai thuế theo thông báo bước 2 thì xác định, xử lý như đối với người nộp thuế như trường hợp người nộp thuế chưa nộp hồ sơ khai thuế . Tuy nhiên, trong khi chờ hoàn thiện căn cứ pháp lý thì chưa xử phạt người nộp thuế .

                                                                            Nguyễn Minh Thể

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều