Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 54
Tất cả: 921945
Chuyên mục - Tin trong ngành
Vĩnh Long: Hội nghị góp ý kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh

Chiều ngày 27/11/2017, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị góp ý kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh.

Tham dự có ông Lữ Quang Ngời - UVTVTU - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo CNTT tỉnh - chủ trì hội nghị, ông Phan Văn Giàu - Giám đốc Sở TT&TT - Phó Trưởng ban Chỉ đạo CNTT tỉnh, ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT, cùng các thành viên và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh, đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đại diện Hội Tin học tỉnh và các cán bộ chuyên trách CNTT tại các đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe đại diện Trung tâm tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT thông qua dự thảo Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long; bà Đoàn Hồng Hạnh – Phó Giám đốc Sở TTTT thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp ý kiến của cán bộ phụ trách CNTT. Qua đó, các đại biểu tham dự đã thấy rõ hơn về vai trò quan trọng của việc xây dựng chính quyền điện tử: giúp tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ sử dụng thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng khả năng giám sát, đảm bảo ứng dụng CNTT đồng bộ, tiết kiệm chi phí thời gian của các cơ quan Nhà nước, nâng cao tính linh hoạt trong điều hành và quản lý.

Dưới sự điều hành của ông Lữ Quang Ngời và ông Phan Văn Giàu, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận 13 ý kiến góp ý xoay quanh các nội dung chủ yếu về các quy định về mô hình, chuẩn kỹ thuật kết nối, chia sẽ dữ liệu; các văn bản quy định về vai trò và mối quan hệ giữa các đơn vị triển khai; cơ cấu nguồn nhân lực; kinh phí thực hiện….

Kết luận tại hội nghị, ông Lữ Quang Ngời - Phó Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ đạo CNTT tỉnh đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của thành viên, tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh đã nổ lực xây dựng dự thảo, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: việc xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh là hết sức cần thiết. Việc xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của CQNN; tăng tính minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, từng bước hình thành hệ thống thông tin dùng chung cho tỉnh phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước các cấp trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục lấy ý kiến các đơn vị và hoàn chỉnh dự thảo và thực hiện các thủ tục cần thiết. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tập hợp các ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh dự thảo Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở các ý kiến này, sớm trình UBND phê duyệt, để Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long được triển khai thực hiện trong thời gian tới.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, theo dõi, tham mưu chính trong quá trình triển khai kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh, hàng năm xem xét, căn cứ tình hình thực tế đề xuất điều chỉnh, bổ sung kiến trúc chính quyền điện tử cho phù hợp định hướng của trung ương và thực tế của tỉnh; Trong đó Sở chú trọng phối hợp với các đơn vị đề xuất lộ trình triển khai các dự án CNTT đã được đề xuất trong dự thảo kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh; trong quá trình triển khai kịp thời đề xuất khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh để cho chủ trương thực hiện. Đảm bảo tiến độ hoàn thành việc xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính chủ trì, phối hợp đề xuất kinh phí để triển khai thực hiện các dự án trong dự thảo kiến trúc chính quyền điện tử đề ra.

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện nhất là các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo CNTT quan tâm, chỉ đạo việc ứng dụng CNTT của đơn vị mình đảm bảo phù hợp kiến trúc chính quyền điện tử sau khi ban hành. Đồng thời trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT tại đơn vị các đồng chí lưu ý, phản hồi kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông những khó khăn, vướng mắc, bất cập để Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp trình UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo./.

Tam Hảo 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều