Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 77
Tất cả: 911599
Chuyên mục - Thông tin đầu tư, đấu thầu - Thông tin đấu thầu
Chào hàng Cạnh tranh Gói thầu số 1: Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin tại 10 xã/phường/thị trấn thuộc Dự án: Xây dựng hệ thống một cửa điện tử cấp xã (thí điểm 10 xã, phường, thị trấn)

Chào hàng Cạnh tranh Gói thầu số 1: Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin tại 10 xã/phường/thị trấn thuộc Dự án: Xây dựng hệ thống một cửa điện tử cấp xã (thí điểm 10 xã, phường, thị trấn)

Hồ sơ phát hành từ 7h30' ngày 18/9/2017 đến 14h30' ngày 26/9/2017 (mở thầu lúc 14h30' ngày 26/9/2017)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều