Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 27
Tất cả: 1347185
Chuyên mục - Tin trong ngành
Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng năm 2017 Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long

Chiều ngày 09/01, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác ngành năm 2017. Tham dự hội nghị có Ông Lữ Quang Ngời – UVTV Tỉnh Ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Phan Văn Giàu - Giám đốc Sở TT&TT – chủ trì hội nghị, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ban ngành, địa phương và doanh nghiệp lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Ông Lữ Quang Ngời - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lữ Quang Ngời – UVTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch  UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành trong năm qua đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra; ngành thông tin và truyền thông có những bước phát triển ổn định, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; các lĩnh vực Báo chí – Xuất bản, Bưu chính – Viễn thông và Công nghệ thông tin đã để lại những dấu ấn đậm nét. Cụ thể:

- Lĩnh vực Báo chí- Xuất bản: công tác phối hợp tổ chức họp báo hàng quý, họp giao ban báo chí hàng tháng; Phối hợp với Bộ TT&TT tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam" - những bằng chứng lịch sử và pháp lý";  Tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ người phát ngôn và công tác thông tin đối ngoại năm 2016; Phối hợp với kênh Truyền hình kỹ thuật số VTC10 thực hiện các chuyên đề theo đề án tuyên truyền thông tin đối ngoại của tỉnh.. ngày càng chặt chẽ và kịp thời góp phần định hướng dư luận xã hội và tạo được sự đồng thuận xã hội.

- Lĩnh vực Bưu chính và Viễn thông: Internet đảm bảo an toàn và thông suốt, phục vụ tốt cho cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 02 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, 8 chi nhánh doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ chuyển phát gói và kiện, 89 điểm Bưu điện Văn hóa xã, 17 thùng thư công cộng độc lập, bán kính phục vụ bình quân đạt 1,9 km/điểm. Mạng lưới Viễn thông, Internet và tần số vô tuyến điện phát triển nhanh, hiện có 1.664 trạm BTS. Thuê bao cố định giảm 9% trong khi đó thuê bao di động tăng 11% so năm 2015; mạng Internet băng rộng 3G được phủ sóng toàn tỉnh, Internet cáp quang tốc độ cao đến 100% xã, phường, thị trấn; thuê bao Internet tăng 13,73% so với năm 2015; mạng truyền hình cáp đã phục vụ đến trung tâm 8 huyện, thị xã, thành phố. Điểm nổi bật trong năm là tổ chức tốt việc triển khai đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, vào ngày 30/12/2016 Truyền hình Vĩnh Long đã chính thức ngừng phát sóng truyền hình tương tự để chuyển sang phát sóng truyền hình số mặt đất; triển khai lắp đặt đầu thu truyền hình số măt đất cho 22.438 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh được đẩy mạnh và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị và thực hiện cải cách hành chính. Các đơn vị, địa phương đã có sự quan tâm và chủ động trong việc đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở hạ tầng CNTT. Đến nay, 100% Sở, ban, ngành, địa phương đã có mạng LAN và kết nối Internet; 100%  huyện, thị xã, thành phố và Sở, ban, ngành đã có website cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 43 của Chính phủ; nâng cấp triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp cho tất cơ quan, đơn vị, địa phương; 08 dịch vụ công đạt mức độ 3 và 28 dịch vụ đạt mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng 02 CSDL chuyên ngành hạ tầng bưu chính viễn thông trên hệ thống thông tin địa lý GIS, hệ thống thông tin chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; đang triển khai hệ thống một cửa điện tử cấp huyện cho 8/8 đơn vị và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Công tác chấm điểm học hóa quản lý: Tổ chức đánh giá chấm điểm tin học hóa quản lý tất cả các đơn vị trong cụm, khối thi đua tỉnh. Kết quả có: 93 đơn vị đạt loại tốt, 24 đơn vị đạt loại khá và 08 đạt loại trung bình (17 đơn vị chưa tham gia đánh giá). Qua đánh giá và bình xét thi đua, Sở TT&TT đã trình Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 08 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tham mưu, đề xuất trong triển khai ứng dụng CNTT tại đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm ngành còn một số tồn tại như việc triển khai ứng dụng CNTT quy mô nhỏ, chưa kết nối, chia sẻ khai thác các dữ liệu dùng chung; hồ sơ phát sinh các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 còn hạn chế, công tác đảm bảo an toàn thông tin tại một số đơn vị chưa được quan tâm,...Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lữ Quang Ngời đề nghị Sở TT&TT cần quan tâm hơn việc định hướng cho các cơ quan báo chí trong Tỉnh tăng cường hơn nữa chức năng phản ánh dư luận và phản biện xã hội nhằm tránh các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tăng cường công tác quản lý thông tin trên các phương tiện thông tin và trên trang thông tin điện tử thường xuyên và chặt chẽ.

Nhằm tiếp tục phát huy những mặt mạnh, ưu điểm và khắc phục hạn chế trong năm 2016, trong năm 2017, ông Lữ Quang Ngời chỉ đạo ngành Thông tin và Truyền thông tập trung 06 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tập trung tuyên truyền để sự đồng thuận và phát huy được tất cả mọi sáng kiến, trí tuệ của toàn dân để thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đã đề ra. Ngành cần tập trung hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; trong đó, tăng cường thực hiện chức năng phản ánh và phản biện dư luận xã hội của báo chí. Báo chí phải là kênh phản biện sâu sắc, nhạy bén để đập tan các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và định hướng dư luận xã hội, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đáng.

2. Ngành cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra và các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà UBND tỉnh giao; Tiếp thu bám sát sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tham mưu kịp thời, hiệu quả với Tỉnh ủy, UBND tỉnh việc triển khai các quy định của pháp luật, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

3. Trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, CNTT, Sở TT&TT cùng các đơn vị chủ lực cần nghiên cứu khẩn trương để đưa vào chương trình công tác, trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp kết hợp hài hòa với nguồn lực của Nhà nước tạo sự phát triển đồng đều cho tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh.

4. Sở TT&TT cần chủ động, sáng tạo, đưa ra những sáng kiến về ứng dụng CNTT đi trước một bước trong giải quyết các vấn đề của địa phương. Đây là hoạt động rất quan trọng thể hiện được tính tiên phong, đổi mới của CNTTtrong xây dựng điện tử, chúng ta càng rõ vai trò tiên phong của CNTT. Không thể cải cách hành chính nếu không ứng dụng CNTT, không cung cấp dịch vụ công trực tuyến, không giảm bớt tiếp xúc giữa người cho và người xin về thủ tục hành chính.

Do đó, trong thời gian tới Sở TT&TT cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng CNTT bảo đảm về chất lượng đường truyền, phương tiện CNTT tối thiểu cho công chức, viên chức, tạo tiền đề cho việc triển khai các ứng dụng CNTT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Đặc biệt, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền điện tử cùng với phát huy vai trò báo chí trong chống tiêu cực, tham nhũng.

5. Ngành cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động công nghệ thông tin, viễn thông và Internet theo thẩm quyền được giao; chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp viễn thông, internet và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng; Kịp thời phát hiện các lỗ hổng bảo mật, dấu hiệu tấn công, xâm nhập cơ sở hạ tầng thông tin để phối hợp ngăn chặn, khắc phục, xử lý.

6. Sở TT&TT tiếp tục đổi mới phương thức làm việc gắn liền với hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, nhất là cần nghiên cứu và đẩy mạnh việc ngầm hóa hệ thống hạ tầng thông tin, ứng dụng CNTT, cải cách hành chính để từng bước xây dựng nền hành chính công điện tử. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hành chính chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm, nhất là nâng cao nhận thức về vị thế, con người và văn hóa vùng đất Vĩnh Long; đồng thời cấp ủy và lãnh đạo Sở cần tập trung chỉ đạo quán triệt tốt NQ TW 4 về việc chống suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa. 

Hồng Hạnh

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

 

 

 

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều

Kết quả công tác thanh tra năm 2016  (437 lượt xem) [09/01/2017]