Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 32
Tất cả: 1347190
Chuyên mục - Tin trong ngành
Kết quả công tác thanh tra năm 2016

Năm 2016, Thanh tra Sở đã khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác đột xuất; xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc mới phát sinh.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra được đảm bảo thực hiện theo đúng quy định và đạt hiệu quả cao. Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra nhiều hành vi vi phạm như bán sim rác; Bán thiết bị thuộc danh mục sản phẩm, hàng hoá chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy mà chưa gắn dấu hợp quy; Sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép; Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng… đã được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Qua đó góp phần khẳng định vai trò quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT, tần số vô tuyến điện, báo chí và xuất bản, cụ thể:

Trong năm, Thanh tra Sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành: 01 cuộc thanh tra diện rộng việc công bố, gắn dấu hợp quy, nhãn hàng hóa, biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam tại các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh các thiết bị thu, giải mã truyền hình số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; 03 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý thuê bao di động trả trước tại 03 doanh nghiệp thông tin di động; 02 cuộc thanh tra về hoạt động cung cấp dịch vụ Internet đối với 02 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet; 01 cuộc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động in tại 01 doanh nghiệp in; 56 cuộc kiểm tra tại 392 lượt tổ chức, cá nhân. Qua đó, phát hiện và phạt hành chính 30 trường hợp vi phạm với tổng số tiền là 77,7 triệu đồng. Tịch thu: 43 SIM thuê bao di động trả trước, 12 đầu thu kỹ thuật số và 04 máy điện thoại di động không gắn dấu hợp quy.

Kết quả của các cuộc thanh tra, kiểm tra đảm bảo tính chính xác, trung thực, có tác động tốt đến nhiều mặt như lập lại trật tự kinh doanh của các doanh nghiệp, nâng cao nhận thức về việc chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; giúp các doanh nghiệp chấn chỉnh sai phạm, rút kinh nghiệm, từ đó có những biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời, đưa việc kinh doanh vào khuôn khổ pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Các kết luận, kiến nghị của Đoàn thanh tra cụ thể, sát thực, đảm bảo tính pháp lý cao; đối tượng được thanh, kiểm tra đều chấp hành và nghiêm túc tiếp thu, thực hiện, không có trường hợp nào phát sinh khiếu nại về kết luận thanh tra.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện hiệu quả, bên cạnh việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước còn góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người dân.

 

TTra

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

 

 

 

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều

Kết quả công tác thanh tra năm 2016  (437 lượt xem) [09/01/2017]