Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 26
Tất cả: 1347184
Chuyên mục - Tin trong ngành
Sở Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua năm 2017

Ngày 30/12/2016, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề: "Toàn ngành Thông tin và Truyền thông đoàn kết, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X", kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn quyết tâm, đoàn kết ra sức phấn đấu thi đua lập nhiều thành tích để góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Theo đó yêu cầu toàn thể các đơn vị, CCVC thực hiện tốt các nội dung:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động công chức, viên chức tích cực tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các văn bản hướng dẫn chuyên ngành để nâng cao bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

2. Tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của từng đơn vị, của ngành. Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường thực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin và truyền thông; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong trào "Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới". Kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

 
 

3. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 06/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long ngày 29/3/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và tích cực hưởng ứng các đợt thi đua. Tích cực hưởng ứng các đợt thi đua do Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Công đoàn cơ sở phát động trong toàn thể công chức, viên chức; thi đua "Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả" và thực hiện quy tắc "Ứng xử văn hóa", "Xây dựng cơ quan làm việc không khói thuốc lá"; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người công chức "Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu". Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động công chức khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, tích cực hưởng ứng và gương mẫu thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động.

Các cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016"

4. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với thực tế nhằm tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, đoàn kết trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

5. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Có biện pháp cụ thể để thực hiện khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khuyến khích phát triển những nhân tốt mới, các sáng kiến, cách làm mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

6. Tăng cường phong trào tập luyện, rèn luyện thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ trong công chức, tích cực tham gia phong trào văn thể do các ngành, các cấp tổ chức, tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa do các cơ quan và đoàn thể phát động.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những mô hình tốt, cách làm sáng tạo, những tấm gương "người tốt, việc tốt", gương các điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa.

Việc phát động phong trào thi đua năm 2017 sẽ giúp công chức, viên chức đoàn viên công đoàn hăng hái thi đua quyết tâm, đoàn kết ra sức phấn đấu thi đua lập nhiều thành tích; thi đua thực hiện tốt Chỉ thị số 105/CT-BTTTT ngày 19/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND về phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2017./.   

 

CĐCS STTTT

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

 

 

 

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều

Kết quả công tác thanh tra năm 2016  (437 lượt xem) [09/01/2017]