Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 27
Tất cả: 1347248
Chuyên mục - Tin trong ngành
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 21/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 2287/QĐ-BTTTT về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017. Theo đó, Bộ đề ra 3 mục tiêu cần đạt gồm:

- Hoàn thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin: Nâng cấp, vận hành hệ thống mạng WAN, LAN, trung tâm dữ liệu dùng chung liên kết các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hoạt động an toàn, ổn định, liên tục 24/7, kết nối Internet tốc độ cao, thông suốt; Xây dựng, triển khai giải pháp tổng thể về giám sát, xử lý sự cố và chuẩn hoá công tác bảo đảm an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông; 70% cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp chứng thư số sử dụng chữ ký số để trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng.

- Cung cấp đầy đủ thông tin và dịch vụ công trực tuyến: Cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 và 4 trên cổng thông tin điện tử của Bộ. Tỷ lệ hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực tuyến đạt 60%; Bảo đảm sẵn sàng về mặt kỹ thuật để thực hiện tích họp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của Bộ với cổng dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

- Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ: Tích họp các hệ thống thông tin dùng chung, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin rộng khắp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 100% văn bản không mật trình Lãnh đạo Bộ và 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy); 80% cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên môi trường mạng; Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin kết họp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử).

Bộ cũng đã đề ra các nội dung cần thực hiện về nâng cao chất lượng hạ tầng CNTT; ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan; ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời ban hành các nhóm dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 và danh mục nhiệm vụ kế hoạch.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Trung tâm Thông tin là đơn vị chuyên trách về ứng dụng CNTT chủ trì tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch./.

Tam Hảo

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

 

 

 

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều

Kết quả công tác thanh tra năm 2016  (438 lượt xem) [09/01/2017]