Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 12
Tất cả: 1347202
Chuyên mục - Tin trong ngành
Kết quả bình xét thi đua “Tin học hóa quản lý” năm 2016

Với mục tiêu giúp các cơ quan, đơn vị đánh giá hiện trạng ứng dụng CNTT năm 2016 và nắm các chính sách, định hướng ứng dụng, phát triển CNTT trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành đánh giá và bình xét thi đua "Tin học hoá quản lý" cho 142 đơn vị trong cụm, khối thi đua tỉnh (theo kế hoạch số 42/KH-BCĐ ngày 04/11/2016 của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh) trong thời gian từ ngày 21/11/2016 đến ngày 02/12/2016.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Theo đó, nội dung đánh giá tình hình ứng dụng CNTT gồm: Giải pháp an toàn, an ninh thông tin, bảo mật; Đào tạo nguồn nhân lực CNTT; Ứng dụng CNTT; Môi trường tổ chức và chính sách... Kết quả có: 93 đơn vị đạt loại tốt, 24 đơn vị đạt loại khá và 08 đạt loại trung bình (bên cạnh đó, có 17 đơn vị chưa tham gia đánh giá, chủ yếu là khối doanh nghiệp).

Việc đánh giá, phân loại thi đua lĩnh vực CNTT hàng năm nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tiêu biểu góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại đơn vị; đồng thời nêu cao trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc tăng cường ứng dụng CNTT, trong đó chú trọng ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.

Qua kết quả đánh giá, Sở Thông tin và Truyền thông đã trình UBND tỉnh và Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tặng bằng khen cho 10 đơn vị có thành tích tiêu biểu trong năm. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh khen thưởng cho 02 tập thể và 08 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tham mưu phát triển CNTT tại đơn vị./.

Tam Hảo

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

 

 

 

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều

Kết quả công tác thanh tra năm 2016  (438 lượt xem) [09/01/2017]