Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 18
Tất cả: 1503195
Chuyên mục - Tin trong ngành
Đưa ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành vào tiêu chí TT&TT của xã nông thôn mới
Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 gồm 19 tiêu chí, trong đó có tiêu chí TT&TT. Một trong 4 nội dung của tiêu chí TT&TT là xã có ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành.
 

Tiêu chí TT&TT gồm có 4 nội dung: xã có điểm phục vụ bưu chính; xã có dịch vụ viễn thông, Internet; xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; xã có ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 17/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1980 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 với 19 tiêu chí theo 5 nhóm gồm: Quy hoạch (1 tiêu chí); Hạ tầng kinh tế xã hội (8 tiêu chí); Kinh tế và tổ chức sản xuất (4 tiêu chí); Văn hóa - Xã hội - Môi trường (4 tiêu chí); Hệ thống Chính trị (2 tiêu chí).

Với mỗi tiêu chí, Quyết định quy định cụ thể chỉ tiêu chung cũng như chỉ tiêu theo từng vùng: Trung du miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; Duyên hải Nam Trung Bộ; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, tiêu chí TT&TT nằm trong nhóm Hạ tầng kinh tế - xã hội, cùng với các tiêu chí Giao thông, Thủy lợi, Điện, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Nhà ở dân cư.

Tiêu chí TT&TT gồm có 4 nội dung: xã có điểm phục vụ bưu chính; xã có dịch vụ viễn thông, Internet; xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; xã có ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành. UBND cấp tỉnh được giao quy định cụ thể chỉ tiêu đối với tiêu chí TT&TT để phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu của các tổ chức và cộng đồng từng xã.

Như vậy, so với tiêu chí Bưu điện của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2009, tiêu chí TT&TT được cập nhật và phù hợp hơn với giai đoạn phát triển mới. Theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, tiêu chí Bưu điện gồm có 2 nội dung là có điểm phục vụ bưu chính viễn thông và có Internet đến thôn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước, ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan, quy định cụ thể đối với các nhóm xã phù hợp với điều kiện đặc thù, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổng hợp hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan để ban hành cẩm nang, tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 cho các địa phương; nghiên cứu, chỉ đạo thí điểm các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu; đề xuất các tiêu chí nâng cao chất lượng đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tiêu chí xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quyết định 1980 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2016 và thay thế Quyết định 491 ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quyết định 342 ngày 20/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Theo M.T

Nguồn: ictnews.vn

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết

 

Tin xem nhiều

Kết quả công tác thanh tra năm 2016  (419 lượt xem) [09/01/2017]