Văn bản mới ban hành

 Hướng dẫn triển khai sử dụng dịch vụ kết nối từ xa vào mạng chuyên dùng  [17/01/2013] 
 Cán bộ công chức viên chức tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính không được tính thù lao  [17/01/2013] 
 Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử  [17/01/2013] 

Xem toàn bộ văn bản


Số văn bản:  Trích yếu văn bản: 

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực
05/CT-BTTTT 11/01/2019 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
03/2019/NĐ-CP 04/01/2019 Chính phủ Bưu chính Viễn thông

19/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

21/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

30/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Khác Bưu chính Viễn thông

2250/QĐ-BTTTT 28/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
2239/QĐ-BTTTT 28/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
2213/QĐ-BTTTT 28/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
2261/QĐ-BTTTT 28/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

2263/QĐ-BTTTT 28/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

23/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

165/2018/NĐ-CP 24/12/2018 Chính phủ Công nghệ thông tin

833/CATTT-NCSC 24/12/2018 Khác Công nghệ thông tin

18/2018/TT-BTTTT 20/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

2748/QĐ-UBND 19/12/2018 Ủy Ban Nhân dân Bưu chính Viễn thông

2754/QĐ-UBND 19/12/2018 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

2751/QĐ-UBND 19/12/2018 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
2752/QĐ-UBND 19/12/2018 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

2754/QĐ-UBND 19/12/2018 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

952-CV/BTGTU 14/12/2018 Khác Báo chí - Xuất bản

17/2018/TT-BTTTT 14/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

16/2018/TT-BTTTT 05/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

4394/UBND 26/11/2018 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

01/2018/TT-VPCP 23/11/2018 Khác Công nghệ thông tin

1970/QĐ-BTTTT 22/11/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

1945/QĐ-BTTTT 21/11/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

15/2018/TT-BTTTT 15/11/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

1872/QĐ-BTTTT 14/11/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

1497/QĐ-TTG 08/11/2018 Thủ tướng Chính phủ Bưu chính Viễn thông

675/STTTT-CNTT 06/11/2018 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

1786/QĐ-BTTTT 05/11/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

1787/QĐ-BTTTT 05/11/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

1788/QĐ-BTTTT 05/11/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

2335/QĐ-UBND 30/10/2018 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
669/TTCS-CS 30/10/2018 Khác Báo chí - Xuất bản

671/TTCS-TTTH 30/10/2018 Khác Báo chí - Xuất bản

3904/UBND-KTN 24/10/2018 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
3575/BTTTT-THH 23/10/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

640/TTCS-CS 19/10/2018 Khác Báo chí - Xuất bản

777/TT4 16/10/2018 Khác Bưu chính Viễn thông

13/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

14/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 Chính phủ Công nghệ thông tin

1072/QĐ-TTG 28/08/2018 Thủ tướng Chính phủ Công nghệ thông tin

579/VPĐP-TTHTQT 22/08/2018 Khác Lĩnh vực khác
964/SVHTTDL 31/07/2018 Khác Lĩnh vực khác
877/QĐ-TTG 18/07/2018 Thủ tướng Chính phủ Công nghệ thông tin

28/2018/QĐ-TTG 12/07/2018 Thủ tướng Chính phủ Công nghệ thông tin

10/2018/TT-BTTTT 29/06/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
1984 /UBND-VX 08/06/2018 Ủy Ban Nhân dân Bưu chính Viễn thông

823/QĐ-BTTTT 31/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

798/QĐ-BTTTT 25/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

1800/UBND-VX 25/05/2018 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
1625/BTTTT-CVT 25/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

08/2018/TT-BTTTT 25/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

10/CT-UBND 24/05/2018 Ủy Ban Nhân dân Bưu chính Viễn thông

03/VBHN-BTTTT 17/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
19/CT-BTTTT 15/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
07/2018/TT-BTTTT 15/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
74/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác
02/VBHN-BTTTT 10/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
05/2018/TT-BTTTT 09/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

06/2018/TT-BTTTT 09/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

1030/BXD-GĐ 09/05/2018 Khác Lĩnh vực khác
04/2018/TT-BTTTT 08/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

153/KH-BTGTU 03/05/2018 Khác Báo chí - Xuất bản

60/2018/NĐ-CP 20/04/2018 Chính phủ Lĩnh vực khác
03/2018/TT-BTTTT 20/04/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
02/2018/TT-BTTTT 13/04/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

01/VBHN-BTTTT 30/03/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
01/2018/TT-BTTTT 29/03/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
811/CVT-TT1 16/03/2018 Khác Bưu chính Viễn thông

27/2018/NĐ-CP 01/03/2018 Chính phủ Bưu chính Viễn thông

27/2018/NĐ-CP 01/03/2018 Chính phủ Lĩnh vực khác
25/2018/NĐ-CP 28/02/2018 Chính phủ Lĩnh vực khác
378/QĐ-UBND 28/02/2018 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
510/BTTTT-CVT 13/02/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

243/QĐ-BTTTT 13/02/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

36/QĐ-UBND 05/01/2018 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
37/QĐ-UBND 05/01/2018 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
47/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

48/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

2392/QĐ-BTTTT 25/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

37/2017/TT-BTTTT 07/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

36/2017/TT-BTTTT 29/11/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

25/2017/QĐ-UBND 23/11/2017 Ủy Ban Nhân dân Bưu chính Viễn thông

35/2017/TT-BTTTT 23/11/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

33/2017/TT-BTTTT 22/11/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

34/2017/TT-BTTTT 22/11/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông

2479/QĐ-UBND 21/11/2017 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
2446 /QĐ-UBND 16/11/2017 Ủy Ban Nhân dân Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

30/2017/TT-BTTTT 15/11/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

4064/BTTTT-PTTH&TTĐT 08/11/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

28/2017/TT-BTTTT 07/11/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

29/2017/TT-BTTTT 07/11/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

2285/QĐ-UBND 27/10/2017 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
27/2017/TT-BTTTT 20/10/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

24/2017/TT-BTTTT 17/10/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

25/2017/TT-BTTTT 17/10/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

26/2017/TT-BTTTT 17/10/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

2199/QĐ-UBND 13/10/2017 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
2200/QĐ-UBND 13/10/2017 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
07/VBHN-BTTTT 12/10/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

2134/QĐ-UBND 04/10/2017 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
2133/QĐ-UBND 04/10/2017 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
2132/QĐ-UBND 04/10/2017 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
2110/QĐ-UBND 02/10/2017 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
2111/QĐ-UBND 02/10/2017 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
22/2017/TT-BTTTT 29/09/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

23/2017/TT-BTTTT 29/09/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

21/2017/TT-BTTTT 29/09/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

2027/QĐ-UBND 19/09/2017 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
19/2017/TT-BTTTT 12/09/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

20/2017/TT-BTTTT 12/09/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

18/2017/TT-BTTTT 11/09/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

1921/QĐ-UBND 05/09/2017 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
16/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

17/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

13/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

15/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

09/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản

12/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

14/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

15/2017/QH14 21/06/2017 Quốc hội Lĩnh vực khác
11/2017/QH14 20/06/2017 Quốc hội Lĩnh vực khác
12/2017/QH14 20/06/2017 Quốc hội Lĩnh vực khác
13/2017/QH14 20/06/2017 Quốc hội Lĩnh vực khác
14/2017/QH14 20/06/2017 Quốc hội Lĩnh vực khác
959/QĐ-BTTTT 20/06/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

07/2017/QH14 19/06/2017 Quốc hội Công nghệ thông tin

08/2017/QH14 19/06/2017 Quốc hội Lĩnh vực khác
09/2017/QH14 19/06/2017 Quốc hội Lĩnh vực khác
06/2017/QH14 16/06/2017 Quốc hội Lĩnh vực khác
04/2016/QH14 12/06/2017 Quốc hội Lĩnh vực khác
05/2017/QH14 12/06/2017 Quốc hội Lĩnh vực khác
846/QĐ-TTG 09/06/2017 Thủ tướng Chính phủ Công nghệ thông tin

66/2017/NĐ-CP 19/05/2017 Chính phủ Công nghệ thông tin

13/2017/QĐ-TTG 28/04/2017 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác
03/2017/TT-BTTTT 24/04/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

49/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Chính phủ Bưu chính Viễn thông

09/2017/QĐ-UBND 24/04/2017 Ủy Ban Nhân dân Bưu chính Viễn thông

764/QĐ-UBND 19/04/2017 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

763/QĐ-UBND 19/04/2017 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

762/QĐ-UBND 19/04/2017 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

1304/BTTTT 18/04/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

702/QĐ-UBND 12/04/2017 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

702/QĐ-UBND 12/04/2017 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

678/QĐ-UBND 07/04/2017 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

677/QĐ-UBND 07/04/2017 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

505/PTTH&TTĐT 07/04/2017 Khác Bưu chính Viễn thông

678/QĐ-UBND 07/04/2017 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

677/QĐ-UBND 07/04/2017 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

02/2017/TT-BTTTT 04/04/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

229/QĐ-UBND 04/04/2017 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
02/2017/TT-BTTTT 04/04/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

626/QĐ-UBND 30/03/2017 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

627/QĐ-UBND 30/03/2017 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

627/QĐ-UBND 30/03/2017 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

626/QĐ-UBND 30/03/2017 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

01/BCĐCNTT 23/03/2017 Khác Công nghệ thông tin

02/KH-BCĐCNTT 23/03/2017 Khác Công nghệ thông tin

119 /STTTT-BCVT 16/03/2017 Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

05/2017/QĐ-TTG 16/03/2017 Thủ tướng Chính phủ Công nghệ thông tin

212/BTTTT-KHCN 15/03/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

109 /STTTT-BCVT 14/03/2017 Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

05/KH-STTTT 28/02/2017 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

191/QĐ-UBND 02/02/2017 Ủy Ban Nhân dân Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

190/QĐ-UBND 02/02/2017 Ủy Ban Nhân dân Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

212/BTTTT-KHCN 20/01/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

60/QĐ-UBND 10/01/2017 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
02/QĐ –BTTTT 05/01/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

02/QĐ -BTTTT 05/01/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

01/CT-BTTTT 03/01/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

175/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Chính phủ Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

35/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quốc hội Bưu chính Viễn thông

55/2016/QĐ-TTG 26/12/2016 Thủ tướng Chính phủ Bưu chính Viễn thông

42/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

43/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Công nghệ thông tin

33/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

36/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản

39/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

2287/QĐ-BTTTT 21/12/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

02/2016/QH114 18/11/2016 Quốc hội Lĩnh vực khác
01/2016/QH14 17/11/2016 Quốc hội Lĩnh vực khác
24/2016/TT-BTTTT 15/11/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông

291/2016/TT-BTC 15/11/2016 Khác Bưu chính Viễn thông

24/2016/TT-BTTTT 15/11/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản

45/2016/QĐ-TTG 19/10/2016 Thủ tướng Chính phủ Bưu chính Viễn thông

996/STP-PBGDPL 20/09/2016 Khác Lĩnh vực khác
2086/QĐ-UBND 15/09/2016 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
3024/BTTTT-VNCERT 01/09/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

20/2016/TT-BTTTT 31/08/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

1732/QĐ-UBND 11/08/2016 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

07/QĐ-BCĐCNTT 12/07/2016 Khác Công nghệ thông tin

09/QĐ-BCĐCNTT 12/07/2016 Khác Công nghệ thông tin

108/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ Công nghệ thông tin

81/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ Bưu chính Viễn thông

85/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ Công nghệ thông tin

19/2016/TT-BTTTT 30/06/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản

66/GPSĐBS-TTĐT 29/06/2016 Khác Công nghệ thông tin

119/BC-UBND 29/06/2016 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

17/2016/TT-BTTTT 28/06/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

60/QĐ-STTTT 28/06/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

16/2016/TT-BTTTT 28/06/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

15/2016/TTLT-BTTTT-BXD 22/06/2016 Liên Bộ ngành Bưu chính Viễn thông

17/2016/TTLT-BGĐT-BTTTT 21/06/2016 Liên Bộ ngành Công nghệ thông tin

1049/QĐ-BTTTT 17/06/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

1049/QĐ-BTTTT 17/06/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

48/QĐ-STTTT 15/06/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản

75/BC-STTTT 14/06/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

1956/BTTTT-CNTT 13/06/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

80/2016/TTLT-BTC-BTTTT 13/06/2016 Liên Bộ ngành Công nghệ thông tin

14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN 08/06/2016 Liên Bộ ngành Công nghệ thông tin

16/KH-STTTT 03/06/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
936/QĐ-BTTTT 02/06/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

1818/BTTTT-CNTT 02/06/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

1772/BTTTT-QLDN 30/05/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

1773/BTTTT-QLDN 30/05/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

96/QĐ-UBBC 30/05/2016 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
41/NQ-CP 26/05/2016 Thủ tướng Chính phủ Công nghệ thông tin

13 /2016/TT-BTTTT 25/05/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

846/QĐ-BTTTT 23/05/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

05/KH-BCĐ 12/05/2016 Khác Công nghệ thông tin

18/2016/QĐ-TTG 06/05/2016 Thủ tướng Chính phủ Công nghệ thông tin

12/2016/TT-BTTTT 05/05/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

930/QĐ-UBND 22/04/2016 Ủy Ban Nhân dân Bưu chính Viễn thông

623/QĐ-TTG 14/04/2016 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác
621/QĐ-TTG 13/04/2016 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác
25/2016/NĐ-CP 06/04/2016 Chính phủ Bưu chính Viễn thông

103/2016/QH13 05/04/2016 Quốc hội Báo chí - Xuất bản

10/2016/TT-BTTTT 01/04/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

09/2016/TT-BTTTT 30/03/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

08/2016/TT -BTTTT 30/03/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

09/2016/QĐ-UBND 29/03/2016 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

57/2016/T -BTC 29/03/2016 Khác Bưu chính Viễn thông

677/QĐ-UBND 29/03/2016 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

612/QĐ-UBND 23/03/2016 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

11/CT-BTTTT 18/03/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

06/2016/TTLT -BTTTT -BNV 10/03/2016 Liên Bộ ngành Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

04/2016/TT-BTTTT 05/02/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

225/QĐ-TTG 04/02/2016 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác
02/2016/TT-BTTTT 01/02/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

08/2016/TT-BQP 01/02/2016 Khác Công nghệ thông tin

01/2016/TT-BTTTT 25/01/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

149/QĐ-TTG 21/01/2016 Thủ tướng Chính phủ Bưu chính Viễn thông

143/QĐ-TTG 19/01/2016 Thủ tướng Chính phủ Báo chí - Xuất bản

06/2016/NĐ-CP 18/01/2016 Chính phủ Báo chí - Xuất bản

06/2016/NĐ-CP 18/01/2016 Chính phủ Báo chí - Xuất bản

36/SNV-CCHC 14/01/2016 Khác Lĩnh vực khác
04/BC-STTTT 13/01/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản

03/BC-STTTT 13/01/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

45/CXBIPH-KTCN 12/01/2016 Khác Báo chí - Xuất bản

66/BTTTT-CATTT 12/01/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

107/KH-UBND 12/01/2016 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
01/BC-STTTT 11/01/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
01/NQ-CP 07/01/2016 Chính phủ Lĩnh vực khác
40/QĐ-TTG 07/01/2016 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác
30/BTTTT-CNTT 06/01/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

02/TTIV 05/01/2016 Khác Bưu chính Viễn thông

1447/PTTH&TTĐT 31/12/2015 Khác Báo chí - Xuất bản

1444/PTTH&TTĐT 31/12/2015 Khác Lĩnh vực khác
18/CT-UBND 31/12/2015 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
2845/QĐ-UBND 31/12/2015 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

2478/QĐ-TTG 30/12/2015 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác
79/CT-BTTTT 29/12/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
08/2015/TT-BNV 28/12/2015 Khác Lĩnh vực khác
131/2015/NĐ-CP 25/12/2015 Chính phủ Lĩnh vực khác
39/2015/TT-BTTTT 25/12/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

40/2015/TT -BTTTT 25/12/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

37/2015/TT -BTTTT 24/12/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

36/2015/TT-BTTTT 23/12/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

2380/QĐ-BTTTT 18/12/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản

175/GP-TTĐT 18/12/2015 Khác Công nghệ thông tin

35/2015/TT-BTTTT 15/12/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

58/2015/TT-BTNMT 08/12/2015 Khác Công nghệ thông tin

91/2015/QH13 24/11/2015 Quốc hội Lĩnh vực khác
86/2015/QH13 19/11/2015 Quốc hội Công nghệ thông tin

117/2015/NĐ-CP 12/11/2015 Chính phủ Công nghệ thông tin

33/2015/TT -BTTTT 05/11/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

32/2015/TT-BTTTT 05/11/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

30/2015/TT-BTTTT 20/10/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

29/2015/TT-BTTTT 20/10/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

36A/NQ-CP 14/10/2015 Chính phủ Công nghệ thông tin

28/2015/TT -BTTTT 02/10/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

27/2015/TT-BTTTT 28/09/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

26/2015/TT-BTTTT 28/09/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

45/2015/QĐ-TTG 24/09/2015 Thủ tướng Chính phủ Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông

25/2015/TT-BTTTT 09/09/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

23/2015/TT-BTTTT 17/08/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

22/2015/TT-BTTTT 17/08/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

1233/QĐ-BTTTT 27/07/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

19/2015/TT-BTTTT 21/07/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

1198/QĐ-BTTTT 20/07/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

18/2015/TTLT-BTTTT-BTC 17/07/2015 Khác Bưu chính Viễn thông

2189/BTTTT-CVT 13/07/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

17/2015/TT-BTTTT 30/06/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông

19/2015/QĐ-TTG 15/06/2015 Thủ tướng Chính phủ Công nghệ thông tin

14/2015/TT-BTTTT 15/06/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

958/QĐ-BTTTT 12/06/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

959/QĐ-BTTTT 12/06/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

52/2015/NĐ-CP 28/05/2015 Chính phủ Công nghệ thông tin

11/2015/TT-BTTTT 05/05/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

81/STTTT-CNTT 09/04/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

06/TB-BCĐ 06/04/2015 Khác Công nghệ thông tin

24/BC-STTTT 02/04/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

392/QĐ-TTG 27/03/2015 Thủ tướng Chính phủ Công nghệ thông tin

09/2015/QĐ-TTG 25/03/2015 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác
07/2015/TT-BTTTT 24/03/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

06/2015/TT-BTTTT 23/03/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

66/STTTT-CNTT 23/03/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản

03/BCĐ 23/03/2015 Khác Công nghệ thông tin

05/2015/TT-BTTTT 23/03/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

65/STTTT-CNTT 20/03/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

64/STTTT-CNTT 20/03/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
60/STTTT-CNTT 18/03/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản

02/GM-BCĐ 18/03/2015 Khác Công nghệ thông tin

06/TTR-STTTT 16/03/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
04/KH-BCĐ 11/03/2015 Khác Công nghệ thông tin

52/BCĐ 11/03/2015 Khác Công nghệ thông tin

04/2015/TT-BTTTT 10/03/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

48/STTTT-CNTTTT 09/03/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
03/2015/TT-BTTTT 06/03/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản

48/STTTT-CNTT 05/03/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

21/QĐ-STTTT 05/03/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
21/VNCERT-NV 06/02/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

28/STTTT-CNTT 05/02/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

29/STTTT-CNTT 05/02/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

31/STTTT-CNTT 05/02/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản

32/STTTT-CNTT 05/02/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản

33/STTTT-CNTT 05/02/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

125/QĐ-BTTTT 28/01/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
03/TTR-STTTT 27/01/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

02/TTR-STTTT 21/01/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

90/QĐ-BTTTT 21/01/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

01/TTR-STTTT 16/01/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

01/2015/TT-BTP 15/01/2015 Khác Lĩnh vực khác
71/QĐ-UBND 15/01/2015 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

07/STTTT-CNTT 14/01/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản

02/QĐ-STTTT 14/01/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
01/GM-STTTT 09/01/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

2407/QĐ-TTG 31/12/2014 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác
80/2014/QĐ-TTG 30/12/2014 Thủ tướng Chính phủ Công nghệ thông tin

1235/QĐ-BTTTT 04/09/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
09/2014/TT-BTTTT 19/08/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

16 /2014/QĐ-UBND 12/08/2014 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

03/KH-BCĐ 28/05/2014 Khác Lĩnh vực khác
05/TB-STTTT 23/04/2014 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

08/GM-STTTT 17/04/2014 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

25/2014/NĐ-CP 07/04/2014 Chính phủ Công nghệ thông tin

692/UBND-KTN 24/03/2014 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
108/KH-TGTU 20/03/2014 Khác Lĩnh vực khác
05/2014/TT-BTTTT 19/03/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
05/2014/TT-BTTTT 19/03/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Chính phủ Lĩnh vực khác
715/BTTTT-PTTH&TTĐT 13/03/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
577 /UBND-VX 12/03/2014 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
03/2014/TT-BTTTT 11/03/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
03 /2014/TT-BTTTT 11/03/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
77/HD-TGTU 10/03/2014 Khác Lĩnh vực khác
296/QĐ-TTG 26/02/2014 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác
01/2014/TT-BTTTT 20/02/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

08/CT-BTTTT 08/02/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
09/QĐ-STTTT 30/12/2013 Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

3764/UBND-NC 27/12/2013 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
22/2013/TT-BTTTT 23/12/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

140/QĐ-STTTT 18/12/2013 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
1957/QĐ-UBND 14/12/2013 Ủy Ban Nhân dân Công nghệ thông tin

16/2013/TT-BTTTT 24/11/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

132/2013/NĐ-CP 16/10/2013 Chính phủ Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

18 /2013/TT-BTTTT 15/10/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

84/QĐ-STTTT 09/09/2013 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
17/2013/TT- BTTTT 02/08/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

72/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Chính phủ Công nghệ thông tin

15/2013/TT-BTTTT 01/07/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

52/QĐ-STTTT 01/07/2013 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
46/QĐ-STTTT 25/06/2013 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
14/2013/TT-BTTTT 21/06/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

41/QĐ-STTTT 11/06/2013 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
38/QĐ-STTTT 04/06/2013 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
39/QĐ-STTTT 04/06/2013 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
15/KH-STTTT 01/04/2013 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
71/STTTT-VP 01/04/2013 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
01/04/2013 Quốc hội Lĩnh vực khác
03/KH-BATGT 14/03/2013 Khác Lĩnh vực khác
07/QĐ-STTTT 27/02/2013 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
09/QĐ-STTTT 27/02/2013 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
04/2013/TT-BTTTT 23/01/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

03/2013/TT-BTTTT 21/01/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

01/2013/TT-BTTTT 10/01/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

07/STTTT-VP 07/01/2013 Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
01/2013/NĐ-CP 03/01/2013 Chính phủ Công nghệ thông tin

194/2012/TT-BTC 15/11/2012 Khác Lĩnh vực khác
45/2012/QĐ-TTG 23/10/2012 Chính phủ Bưu chính Viễn thông

77/2012/NĐ-CP 05/10/2012 Chính phủ Công nghệ thông tin

80/2011/NĐ-CP 16/09/2012 Chính phủ Lĩnh vực khác
13/2012/TT-BTTTT 30/07/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

12/2012/TT-BTTTT 30/07/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

32/2012/QĐ-TTG 27/07/2012 Thủ tướng Chính phủ Bưu chính Viễn thông

11/2012/TT-BTTTT 17/07/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

10/2012/TT-BTTTT 10/07/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

08/2012/TT-BTTTT 25/06/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

1601/QĐ-BTTTT 03/10/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
20 /2010/QĐ-UBND 29/07/2010 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
27/2007/NÐ-CP 23/02/2007 Chính phủ Công nghệ thông tin

 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối