Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 22
Tất cả: 1326343

Danh sách văn bản Chỉ đạo điều hành

Trung ương

Địa phương

Khác


Số văn bản:  Trích yếu văn bản: 

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực
1970/QĐ-BTTTT 22/11/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

1945/QĐ-BTTTT 21/11/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

1872/QĐ-BTTTT 14/11/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin

1497/QĐ-TTg 08/11/2018 Thủ tướng Chính phủ Bưu chính Viễn thông

1786/QĐ-BTTTT 05/11/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

1787/QĐ-BTTTT 05/11/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

1788/QĐ-BTTTT 05/11/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

2335/QĐ-UBND 30/10/2018 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
669/TTCS-CS 30/10/2018 Khác Báo chí - Xuất bản

671/TTCS-TTTH 30/10/2018 Khác Báo chí - Xuất bản

3904/UBND-KTN 24/10/2018 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
640/TTCS-CS 19/10/2018 Khác Báo chí - Xuất bản

777/TT4 16/10/2018 Khác Bưu chính Viễn thông

579/VPĐP-TTHTQT 22/08/2018 Khác Lĩnh vực khác
1984 /UBND-VX 08/06/2018 Ủy Ban Nhân dân Bưu chính Viễn thông

823/QĐ-BTTTT 31/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

798/QĐ-BTTTT 25/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

1800/UBND-VX 25/05/2018 Ủy Ban Nhân dân Lĩnh vực khác
1625/BTTTT-CVT 25/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

10/CT-UBND 24/05/2018 Ủy Ban Nhân dân Bưu chính Viễn thông

 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối