Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Văn bản mới ban hành

 Hướng dẫn triển khai sử dụng dịch vụ kết nối từ xa vào mạng chuyên dùng  [17/01/2013] 
 Cán bộ công chức viên chức tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính không được tính thù lao  [17/01/2013] 
 Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử  [17/01/2013] 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 35
Tất cả: 1326374

Danh sách văn bản QPPL


Số văn bản:  Trích yếu văn bản: 

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực
15/2018/TT-BTTTT 15/11/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí - Xuất bản
Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin

10/2018/TT-BTTTT 29/06/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác
08/2018/TT-BTTTT 25/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

03/VBHN-BTTTT 17/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Xuất bản

07/2018/TT-BTTTT 15/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Xuất bản

74/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác
02/VBHN-BTTTT 10/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí
Viễn thông

05/2018/TT-BTTTT 09/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

06/2018/TT-BTTTT 09/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bưu chính Viễn thông

04/2018/TT-BTTTT 08/05/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin
Viễn thông

 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối