Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 15
Tất cả: 1347231

Thông tin liên hệ

 

STT

Đơn vị

Email

1

 Sở Thông tin & Truyền thông

 stttt@vinhlong.gov.vn

2

 Tiếp dân Sở TT&TT

 tiepdan.stttt@vinhlong.gov.vn

3

 Trung tâm CNTT và Truyền thông

 vlict.stttt@vinhlong.gov.vn

 Danh sách địa chỉ hộp thư điện tử của CBCC đơn vị hiện có:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điên thoại

Email

Ban Giám đốc

1

Phan Văn Giàu

 Giám đốc

 02703.826299

pvgiau.stttt@vinhlong.gov.vn

2

Đoàn Hồng Hạnh

 Phó Giám đốc

 02703.836157

dhhanh.stttt@vinhlong.gov.vn

3

Huỳnh Hoàng Thành

Phó Giám đốc

02703.509999

hhthanh.stttt@vinhlong.gov.vn

4

Lê Thế Vinh

Phó Giám đốc

02703.601789

ltvinh.stttt@vinhlong.gov.vn

Văn phòng Sở

5

Lê Phi Long

 Chánh Văn phòng

 02703 836333

lplong.stttt@vinhlong.gov.vn

6

Ngô Minh Hải

 Phó Chánh Văn phòng

 02703 836333

nmhai.stttt@vinhlong.gov.vn

7

Huỳnh Thụy Huế Chi

 Chuyên viên

 02703 836333

hthchi.stttt@vinhlong.gov.vn

8

Đoàn Kim Tiên

 Văn Thư

 02703 836333

dktien.stttt@vinhlong.gov.vn

9

Nguyễn Anh Thuận

 Chuyên viên

 02703 836333

nathuan.stttt@vinhlong.gov.vn

10

Quang Nguyễn Kim Yến

 Chuyên viên

 02703 836333

qnkyen.stttt@vinhlong.gov.vn

Thanh tra Sở

11

Nguyễn Thiện Sơn

 Chánh Thanh tra

 02703.836555

ntson.stttt@vinhlong.gov.vn

12

Nguyễn Minh Quẩn

 Phó Chánh Thanh tra

 02703.836555

nmquan.stttt@vinhlong.gov.vn

13

Nguyễn Thùy Kha

 Thanh tra viên

 02703.836555

ntkha.stttt@vinhlong.gov.vn

Phòng Công nghệ thông tin

14

Bùi Quang Viễn

 Trưởng phòng

 02703.836158

bqvien.stttt@vinhlong.gov.vn

15

Trần Việt Dũng

 Phó Trưởng phòng

 02703.836158

tvdung.stttt@vinhlong.gov.vn

16

Tăng Lệnh Hồng Lan

 Chuyên viên

 02703.836158

tlhlan.stttt@vinhlong.gov.vn

17

Nguyễn Huỳnh Đại

 Chuyên viên

02703.836158

nhdai.stttt@vinhlong.gov.vn

18

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chuyên viên

02703.836158

nttthao.stttt@vinhlong.gov.vn

Phòng Bưu chính Viễn thông

19

Tăng Đào Đào

Phó Trưởng phòng

 02703.836159

tddao.stttt@vinhlong.gov.vn

20

Phạm Thanh Toàn

 Chuyên viên

 02703.836159

pttoan.stttt@vinhlong.gov.vn

21

Trần Thị Thu Hiền    

 Chuyên viên

 02703.836159

ttthien.stttt@vinhlong.gov.vn

22

Nguyễn Văn Sắc

Chuyên viên

 02703.836159

nvsac.stttt@vinhlong.gov.vn

Phòng Báo chí Xuất bản

23

Nguyễn Chiến Thành

 Trưởng phòng

02703.836904

 ncthanh.stttt@vinhlong.gov.vn

24

Đặng Thị Mai Xuân

 Chuyên viên

02703.836904

dtmxuan.stttt@vinhlong.gov.vn

25

Nguyễn Vân Thùy

 Chuyên viên

02703.836904

nvthuy.stttt@vinhlong.gov.vn

26

Tạ Văn Ân

Chuyên Viên

02703.836904

tvan.stttt@vinhlong.gov.vn

Phòng Kế hoạch Tài chính

27

Trương Thị Kim Yến

 Trưởng phòng

02703.834838

ttkyen.stttt@vinhlong.gov.vn

28

Trần Thị Thanh Hằng

 Phó Trưởng phòng

02703.834838

ttthang.stttt@vinhlong.gov.vn

29

Nguyễn Đỗ Hữu Phúc

 Chuyên viên

02703.834838

ndhphuc.stttt@vinhlong.gov.vn

30

Trương Ngọc Vang

Chuyên viên

02703.834838

tnvang.stttt@vinhlong.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

31

Võ Văn Phước

 Giám đốc

02703 501039

vvphuoc.stttt@vinhlong.gov.vn

32

Bành Quốc Hữu

Phó Giám đốc

02703 501049

bqhuu.stttt@vinhlong.gov.vn

33

Trần Ngọc Tuấn

Phó Giám đốc

02703 508397

tntuan.stttt@vinhlong.gov.vn

34

Trần Thị Diễm Thu

Trưởng phòng Hành chính

02703 836768

ttdthu.stttt@vinhlong.gov.vn

35

Thân Thị Mỹ Chi

 Chuyên viên

02703 836768

ttmchi.stttt@vinhlong.gov.vn

36

Đỗ Thị Anh Thư

 Chuyên viên

02703 836768

dtathu.stttt@vinhlong.gov.vn

37

Trương Thành Chiến

 Chuyên viên

02703 836768

ttchien.stttt@vinhlong.gov.vn

38

Nguyễn Thanh Thúy

Kế toán

02703 836768

ntthuy.stttt@vinhlong.gov.vn

39

Dương Lê Phương Thảo

 Trưởng phòng Đào tạo -Tư vấn dự án

02703 837113

dlpthao.stttt@vinhlong.gov.vn

40

Mai Hoàng Sang

 Chuyên viên

02703 837113

mhsang.stttt@vinhlong.gov.vn

41

Trần Lê Tuyền

 Chuyên viên

02703 837113

tltuyen.stttt@vinhlong.gov.vn

42

Lưu Thị Mai Thảo

 Chuyên viên

02703 837113

ltmthao.stttt@vinhlong.gov.vn

43

Nguyễn Trọng Nghĩa

 Chuyên viên

02703 836022

ntnghia.stttt@vinhlong.gov.vn

44

Lưu Bá Phúc

 Chuyên viên

02703 836022

lbphuc.stttt@vinhlong.gov.vn

45

Nguyễn Trường Giang

 Chuyên viên

02703 836022

ntgiang.stttt@vinhlong.gov.vn

46

Nguyễn Trường An

 Chuyên viên

02703 836022

ntan.stttt@vinhlong.gov.vn

47

Phạm Ngọc Chánh

 Chuyên viên

02703 836022

pnchanh.stttt@vinhlong.gov.vn

48

Nguyễn Chí Hiếu

 Chuyên viên

02703 836021

nchieu.stttt@vinhlong.gov.vn

49

Nguyễn Thanh Thuyết

 Chuyên viên

02703 836021

ntthuyet.stttt@vinhlong.gov.vn

50

Trần Tuấn Kiệt

 Chuyên viên

02703 836021

ttkiet.stttt@vinhlong.gov.vn

51

Nguyễn Quốc Cường

 Chuyên viên

02703 836021

nqcuong.stttt@vinhlong.gov.vn

 

Tin mới đăng

An toàn giao thông

Vì sức khỏe cộng đồng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều

Kết quả công tác thanh tra năm 2016  (438 lượt xem) [09/01/2017] 

Lễ hội - Sự kiện

 

 

 

Ảnh liên kết