Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Văn bản mới ban hành

 Hướng dẫn triển khai sử dụng dịch vụ kết nối từ xa vào mạng chuyên dùng  [17/01/2013] 
 Cán bộ công chức viên chức tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính không được tính thù lao  [17/01/2013] 
 Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử  [17/01/2013] 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 21
Tất cả: 919905

Thông tin đấu thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu “Gói số 1: Mua sắm thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin thuộc Dự án: Xây dựng trụ sở Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung của tỉnh - Hạng mục: Nâng cấp hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu [06/10/2017] 

Chào hàng Cạnh tranh Gói thầu số 1: Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin tại 10 xã/phường/thị trấn thuộc Dự án: Xây dựng hệ thống một cửa điện tử cấp xã (thí điểm 10 xã, phường, thị trấn) [22/09/2017] 

Chào hàng Cạnh tranh Gói thầu số 1: Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin tại 10 xã/phường/thị trấn thuộc Dự án: ...

Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long thông báo mời thầu [23/10/2014] 

 Trang đầu    1    Trang cuối  

Tin mới đăng

An toàn giao thông

Vì sức khỏe cộng đồng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết

 

Bản đồ hành chính