Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Văn bản mới ban hành

 Hướng dẫn triển khai sử dụng dịch vụ kết nối từ xa vào mạng chuyên dùng  [17/01/2013] 
 Cán bộ công chức viên chức tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính không được tính thù lao  [17/01/2013] 
 Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử  [17/01/2013] 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 19
Tất cả: 919922

Văn bản tổng hợp

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quí I/2013 và phương hướng nhiệm vụ Quí II năm 2013 [24/12/2013] 

Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2013. [19/12/2013] 

Báo cáo công tác xây dựng nông thôn mới năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014 [11/12/2013] 

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2013. [21/11/2013] 

Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi năm 2013. [17/11/2013] 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013 [12/11/2013] 

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình. [05/11/2013] 

Báo cáo công tác xây dựng nông thôn mới Quí III/2013 và kế hoạch Quí IV/2013 [26/09/2013] 

Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện chiến lược trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. [12/09/2013] 

Báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Luật Lý lịch Tư pháp [27/08/2013] 

Các tin khác:
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Tin mới đăng

An toàn giao thông

Vì sức khỏe cộng đồng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết

 

Bản đồ hành chính