Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 25
Tất cả: 1347243

Công nghệ thông tin - Điện tử

Thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020 của Sở Thông tin và Truyền thông    

Download file tại đây.

Báo cáo kết quả thực hiện hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước tỉnh Vĩnh Long    

Download file tại đây.

Báo cáo Tổng kết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016    

Download file tại đây.

Báo cáo về Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh    

Download file tại đây.

Sơ kết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm    

Download file tại đây.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày15/4/2015 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế    

Download file tại đây.

Thực hiện Kế hoạch số 3178/KH-UBND ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ    

Download file tại đây.

 

 Trang đầu    1    Trang cuối  

Tin mới đăng

An toàn giao thông

Vì sức khỏe cộng đồng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều

Kết quả công tác thanh tra năm 2016  (438 lượt xem) [09/01/2017] 

Lễ hội - Sự kiện

 

 

 

Ảnh liên kết