Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 14
Tất cả: 1347264

Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử

Lĩnh vực Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử; Tổng số: 15 thủ tục.

Tên thủ tục: 
STT Tên thủ tục Mức độ
1
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 
Mức độ 3
2
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 
Mức độ 3
3
Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 
Mức độ 3
4
Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng 
Mức độ 3
5
Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng 
Mức độ 3
6
Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3,G4 trên mạng cho công cộng 
Mức độ 3
7
Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt 
Mức độ 3
8
Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) 
Mức độ 3
9
Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng 
Mức độ 3
10
Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng 
Mức độ 3
11
Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng 
Mức độ 3
12
Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 
Mức độ 3
13
Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 
Mức độ 3
14
Đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 
Mức độ 3
15
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 
Mức độ 3