Chuyên mục
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
9
103289624

Đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí" Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" lần thứ XV năm 2021-2022

06/05/2022 04:01 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022 do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Giải báo chí trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị quan tâm triển khai hướng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền công tác đại đoàn kết, củng cố niềm tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Giải báo chí và thể lệ Giải, tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về Giải báo chí trên các ấn phẩm, bản tin, trang thông tin điện tử do cơ quan, đơn vị mình quản lý; tạo điều kiện để phóng viên báo chí tìm hiểu, viết và gửi bài tham dự Giải.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực, chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan phát động, đôn đốc các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, Nhân dân tham gia và tuyển chọn các tác phẩm của tỉnh có chất lượng, đúng nội dung chủ đề gửi tham dự thi theo đúng thời gian quy định.

Theo thể lệ, các loại hình báo chí tham dự Giải lần thứ XV, năm 2021 - 2022 gồm báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình) và ảnh báo chí.

Các tác phẩm tham dự phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tác phẩm tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 - 2022 phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 21/9/2020 đến 20/9/2022. Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 05 tác phẩm tham dự phù hợp với yêu cầu, điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 07 người.

Đối tượng dự giải là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, cộng tác viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung phù hợp. Các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức thành viên các cấp tạo điều kiện động viên, khuyến khích phóng viên, hội viên đơn vị thành viên tham dự Giải.

Dự kiến Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 - 2022 được công bố và trao Giải vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/2022) gồm nhiều giải thưởng cho các loại hình báo chí với các mức thưởng: giải Đặc biệt trị giá 30 triệu đồng; giải A trị giá 15 triệu đồng; giải B trị giá 10 triệu đồng; giải C trị giá 5 triệu đồng; giải Khuyến khích trị giá 3 triệu đồng./.

Xem chi tiết thể lệ tại đây!

NGỌC HÂN

Hình ảnh liên kết