Chuyên mục
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
36
95218075

Quyết định về việc giảm cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

26/01/2022 07:01 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 25/01/2022, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc giảm cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể, giảm cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ cấp độ 3 (nguy cơ cao) xuống cấp độ 2 (nguy cơ trung bình). Thời gian áp dụng từ ngày 26/01/2022.

0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0005.jpg

Hình ảnh liên kết