Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 115
Hôm nay: 1754
Trong tuần: 10775
Trong tháng: 78191
Tất cả: 11145403

Công nghê thông tin - Điện tử

Cung cấp số liệu phục vụ báo cáo ICT-Index 2018    

A. Tài liệu hướng dẫn điền và thu thập số liệu về nội dung công nghiệp công nghệ thông tin (Áp dụng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

B. Các mẫu phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sáng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2018:

01. Cục Thống kê

02. Sở, ban, ngành

03. VP. UBND tỉnh

04. Sở Giáo dục và Đào tạo

05. Sở Kế hoạch và Đầu tư

06. Sở Lao động - Thương binh và xã hội

07. Sở Tài chính

08. UBND huyện, thị xã, thành phố

09. Trường Cao đảng, Đại học

10. Thuế

V/v đăng ký giám sát an toàn thông tin    

Tải mẫu phiếu tại đây.

 

Phiếu báo cáo thông tin về thủ tục hành chính    

Tải mẫu phiếu tại đây.

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh    

Tải tài liệu tại đây.

Cung cấp số liệu CNTT cấp xã    

Tải mẫu phiếu khảo sát tại đây.

Lấy ý kiến bộ tiêu chí đánh giá thi đua CNTT cho UBND cấp huyện và cấp xã    

Tải tài liệu tại đây.

Lấy ý kiến bộ tiêu chí đánh giá thi đua CNTT cho sở, ban, ngành    

Tải tài liệu tại đây.

Cung cấp số liệu đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh    

1. Công văn số 130/STTTT-CNTT ngày 14/3/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long về việc cung cấp số liệu đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh 

2. Tải các biểu mẫu tại đây.

Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện    

Tải tài liệu tại đây.

Đánh giá và bình xét thi đua về tình hình thực hiện “Tin học hóa quản lý” các đơn vị trong cụm, khối thi đua tỉnh năm 2017    

Tải các tài liệu theo đường link dưới đây:

1. Kế hoạch số 40/KH-STTTT ngày 20/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Đánh giá và bình xét thi đua về tình hình thực hiện "Tin học hóa quản lý" các đơn vị trong cụm, khối thi đua tỉnh năm 2017.

2. Các mẫu chấm điểm:

- Mẫu chấm điểm 1A: Khối Sở, Ban

- Mẫu chấm điểm 1B: Đơn vị trực thuộc Sở, Ban

- Mẫu chấm điểm 2: Khối cơ quan Đảng, Tổ chức, Đoàn thể.

- Mẫu chấm điểm 3: Khối UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Mẫu chấm điểm 4: Phòng VHTT huyện, thị xã, thành phố.

- Mẫu chấm điểm 5: Khối Ngành

- Mẫu chấm điểm 6: Khối Ngân hàng.

- Mẫu chấm điểm 7 (A1): Khối Công ty, Doanh nghiệp.(A1)

- Mẫu chấm điểm 7 (A2): Khối Công ty, Doanh nghiệp (A2)

- Mẫu chấm điểm 8: Khối Trường học

- Mẫu chấm điểm 9: Khối các hội, đoàn thể nghề nghiệp.

3. Danh sách các cụm, khối thi đua.

4. Các mẫu báo cáo:

- Mẫu báo cáo 1A: Khối sở, ban, ngành

- Mẫu báo cáo 1B: Đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành

- Mẫu báo cáo 2: Khói Đảng, Đoàn thể

- Mẫu báo cáo 2: Đơn vị trực thuộc Đảng, Đoàn thể

- Mẫu báo cáo 3A: UBND huyện

- Mẫu báo cáo 3B: Các phòng, ban xã, phường, thị trấn

- Mẫu báo cáo 4: Phòng VHTT

- Mẫu báo cáo 5: Khối Ngành

- Mẫu báo cáo 6: Khối Ngân hàng

- Mẫu báo cáo 7: Khối Công ty

- Mẫu báo cáo 8: Khối Trường CĐ, ĐH

- Mẫu báo cáo 9: Các Hội

 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

An toàn giao thông

Vì sức khỏe cộng đồng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết