Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 24
Tất cả: 919904

Công nghê thông tin - Điện tử

Dự thảo “Quyết định ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh các năm 2018-2019”    

Tải tài liệu tại đây.

Mẫu báo cáo danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông    

Tải mẫu biểu tại đây.

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Vĩnh Long    

1. Dự thảo tờ trình Về việc Bãi bỏ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

2. Dự thảo Quyết định Bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Cung cấp số liệu phục vụ báo cáo ICT-Index 2018    

A. Tài liệu hướng dẫn điền và thu thập số liệu về nội dung công nghiệp công nghệ thông tin (Áp dụng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

B. Các mẫu phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sáng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2018:

01. Cục Thống kê

02. Sở, ban, ngành

03. VP. UBND tỉnh

04. Sở Giáo dục và Đào tạo

05. Sở Kế hoạch và Đầu tư

06. Sở Lao động - Thương binh và xã hội

07. Sở Tài chính

08. UBND huyện, thị xã, thành phố

09. Trường Cao đảng, Đại học

10. Thuế

V/v đăng ký giám sát an toàn thông tin    

Tải mẫu phiếu tại đây.

 

Phiếu báo cáo thông tin về thủ tục hành chính    

Tải mẫu phiếu tại đây.

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh    

Tải tài liệu tại đây.

Cung cấp số liệu CNTT cấp xã    

Tải mẫu phiếu khảo sát tại đây.

Lấy ý kiến bộ tiêu chí đánh giá thi đua CNTT cho UBND cấp huyện và cấp xã    

Tải tài liệu tại đây.

Lấy ý kiến bộ tiêu chí đánh giá thi đua CNTT cho sở, ban, ngành    

Tải tài liệu tại đây.

 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

An toàn giao thông

Vì sức khỏe cộng đồng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều

Lễ hội - Sự kiện

Ảnh liên kết