Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 11
Tất cả: 1347296

Bưu chính Viễn thông

Triển khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ các hoạt động về bưu chính, viễn thông    

Tải tài liệu tại đây:

1. Phụ lục báo cáo Bưu chính.

2. Phụ lục báo cáo Viễn thông.

Mã bưu chính quốc gia    

Tải Mã bưu chính quốc gia tại đây.

Bổ sung các chỉ tiêu báo cáo thống kê Thông tư số 15/2017/TT-BTTTT    

Tải các mẫu biểu tại đây:

1. Công văn số 546/STTTT-BCVT ngày 15/9/2017 về việc bổ sung các chỉ tiêu báo cáo thống kê Thông tư số 15/2017/TT-BTTTT.

2. Mẫu báo cáo Hoạt động dịch vụ Internet trên địa bàn.

3. Mẫu báo cáo Hoạt động viễn thông trên địa bàn.

Hướng dẫn thực hiên chế độ báo cáo trong lĩnh vực bưu chính    

Tải file tại đây:

1. Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định báo cáo nghiệp vụ buu chính.

2. Công văn số 348/STTTT-BCVT ngày 28/6/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn thực hiên chế độ báo cáo trong lĩnh vực bưu chính.

3. Các biểu mẫu báo cáo.

 

Kkhảo sát hiện trạng hệ thống đài/trạm truyền thanh cơ sở    

Tải tài liệu tại đây:

1. Công văn số 23 /STTTT-BCVT ngày ngày 16/01/2017 của Sở Thông và Truyền thông về việc khảo sát hiện trạng hệ thống đài/trạm truyền thanh cơ sở.

2. Mẫu khảo sát.

Khảo sát và đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016    

Tải các mẫu báo cáo tại đây:

1. Kế hoạch số 33/KH-STTTT ngày 26/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Khảo sát và đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016.

2. Mẫu Thống kê giá cước - khuyến mãi.

3. Mẫu Thống kê Internet.

4. Mẫu Thống kê SPCNTT&TT.

5. Mẫu Thống kê trạm BTS.

Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo theo quy định    

Download files tại đây:

1. Công văn số 190 /STTTT -BCVT ngày 26/5/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long v/v Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo  theo quy định.

2. Các mẫu báo cáo:

Danh sách cột ăngten (mẫu 01/HT -BTS).

Danh sách trạm thu phát sóng thông tin di động (mẫu 02/HT -BTS).

Danh sách đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (mẫu 3/Internet).

Danh sách các điểm giao dịch, đại lý được doanh nghiệp ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước (mẫu 4/ĐUQ).

Điều tra, khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất.    

Download files tại đây:

1. Công văn số 95/STTTT-BCVT ngày 22/3/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long về việc Điều tra, khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất.

2. Đơn đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất. (mẫu 2)

3. Các mẫu khảo sát. (mẫu 1, 3, 4).

Điều tra, khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất.

Tài liệu tập huấn số hóa truyền hình mặt đất    

Download files tại đây:

1. Bản tin phát thanh.

2. Slide báo cáo.

3. Tài liệu tham khảo.

4. Video clip

 

Tài liệu tập huấn số hóa truyền hình mặt đất

Mẫu báo cáo Tình hình hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của phòng VHTT huyện    

Download file tại đây:

1. Mẫu báo cáo Tình hình hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của phòng VHTT huyện.

Mẫu báo cáo Tình hình hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện ...

 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

An toàn giao thông

Vì sức khỏe cộng đồng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều

Kết quả công tác thanh tra năm 2016  (438 lượt xem) [09/01/2017] 

Lễ hội - Sự kiện

 

 

 

Ảnh liên kết