Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 14
Tất cả: 1347207

Danh sách người phát ngôn

       NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ NĂM 2017 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số điện thoại

Địa chỉ mail

Ghi chú

I. SỞ, BAN NGÀNH THUỘC UBND TỈNH

1

Đặng Văn Lượng

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

     0913.671781

dvluong.vpubt@gmail.com

 

2

Nguyễn Văn Hiếu

GĐ Sở Khoa học &CN

090.5461.964

nvhieu.skhcn@vinhlong.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Quyên Thanh

GĐ Sở Giáo  dục &ĐT

0270.3838955

0909.693.789

ntqthanh@vinhlong.edu.vn

 

4

Phan Văn Giàu

GĐ Sở Thông tin và Truyền thông;

   0908.830.499

pvgiau.stttt@vinhlong.gov.vn

 

5

Lê Thanh Tuấn

Giám đốc Sở VHTT&DL

0918.039.676

lttuan.svhttdl@vinhlong.gov.vn

 

6

Trần Văn Khái

GĐ Sở Lao động   TB&XH

3827448

0913.936.413

tkhaivinhlong@gmail.com

 

7

Trần Công Hiếu

GĐ Sở Nội vụ

0918.448.981

tchieu.snv@vinhlong.gov.vn

 

8

Trương Đặng Vĩnh Phúc

GĐ Sở KH&ĐT

0984.481.177

tdvphuc.skhdt@vinhlong.gov.vn

 

9

        Trần Văn Út

Giám đốc Sở Y tế

0918039655

tvut.syte@vinhlong.gov.vn

 

10

Roãn Ngọc Chiến

GĐ Sở Tài nguyên &Môi trường

0913.889.157

roanngocchien@yahoo.com.vn

 

11

Lê Thị Nhung

GĐ Sở Tài chính

3823326

0984.073.735

ltnhung.stc@vinhlong.gov.vn

 

12

Nguyễn Minh Tho

GĐ Sở NN&PTNT

0913.889.306

nmthosct@vinhlong.gov.vn

 

13

Phạm Tứ Phương

GĐ Sở Công Thương

0913.960.469

scongthuong@vinhlong.gov.vn

 

14

Đoàn Thanh Bình

GĐ Sở Xây dựng

0913.936.357

dtbinh.sxd@vinhlong.gov.vn

 

15

Lê Việt Hòa

Chánh thanh tra

0913.178.109

thanhtra@vinhlong.gov.vn

 

16

Hồ Thanh Tuấn

Giám đốc Sở Tư pháp

0913.102.913

 

 

17

Thạch Dương

Tr. Ban Dân tộc

0270.3830390

tduong.bdt@vinhlong.gov.vn

 

18

Nguyễn Văn Liệt

GĐ Sở Giao thông Vận tải

0270.3827.535

nvliet.sgtvt@vinhlong.gov.vn

 

II. CÁC TỔ CHỨC THUỘC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO NGÀNH DỌC

1

Phạm Văn Bé Tư

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

 

 

2

Phạm Văn Ngân

Đại tá - PGĐ Công an tỉnh VL

0913.889.125

pvngan.ca@vinhlong.gov.vn

 

3

Trần Đắc Chiến

Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh VL

0913.889.210

02703.852.585

bbt.web@vinhlong.gov.vn

tđchien.vksnd@vinhlong.gov.vn

vkbt.bbsnd@vinhlong.gov.vn

 

4

Lâm Phước Nghĩa

Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh 

0913.794.399

nghialp.vlg@moj.gov.vn

 

 

5

Nguyễn Hoàng Đệ

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh VL

02703.823.218

nhde.tand@vinhlong.gov.vn

 

6

Hồ Duy Linh

GĐ Kho bạc Nhà nước VL

02703.823.041

0913.889.242

linhhd@vst.gov.vn

 

7

Huỳnh Văn Hải

Cục trưởng Cục Thuế

0913.826.857

hvhai.vlo@gdt.gov.vn

 

8

Nguyễn Ngọc Ẩn

 

Cục trưởng Cục Thống kê

CQ: 0270.3828285;

DĐ: 0902848424

annnvlo@gso.gov.vn;
nnan.ctk@vinhlong.gov.vn

 

 

9

Nguyễn Bá Thanh

Phó Giám đốc phụ trách  BHXH

0918.070839

thanhnb@vinhlong.vss.gov.vn

 

10

Nguyễn Trọng Nghiệp

GĐ NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long

CQ: 0270 3822 684

DĐ: 0987 990 592

nghiep.nguyen@sbv.gov.vn

 

III

NGƯỜI PHÁT NGÔN UBND CẤP HUYỆN:

 

1

Trương Kế Truyền

CT.UBND huyện Trà Ôn

0908.631.034

tktruyen.hto@vinhlong.gov.vn

 

2

Lê Phi Long

CT.UBND huyện Long Hồ

01247803734

lplong.hlh@vinhlong.gov.vn

 

3

Nguyễn Trung Kiên

Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long

0918 353937

ntkien.tpvl@vinhlong.gov.vn

 

4

Lê Văn Phúc

CT UBND huyện Bình Tân

0913672122

 

 

5

Nguyễn Hữu Phúc

Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh

 

0917.214.590

nhphuc.txbm@vinhlong.gov.vn

 

6

Hồ Công Nguyên

Chủ tịch UBND H.Vũng Liêm

0913.706.358

hcnguyen.hvl@vinhlong.gov.vn

 

7

Nguyễn Văn Diên

Chủ tịch UBND huyện Mang Thít

0908.484.954

0703.840.361

 

nvdiên.hmt@vinhlong.gov.vn

 

 

8

Trần Văn Dũng

CT. UBND

H. Tam Bình

0918.292.455

0270.3712.456

tvdung.htb@vinhlong.gov.vn

 

I

H.MANG THÍT

 

 

 

 

1

Lê Hùng Dũng

Chủ tịch UBND xã An Phước

0918.607.542

 

 

2

Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch UBND xã Bình Phước

0909.175.376

 

 

3

Trương Thanh Sơn

Chủ tịch UBND xã Chánh An

0122.676.2797

 

 

4

Võ Tấn Khải

Chủ tịch UBND xã Chánh Hội

0908.237.522

 

 

5

Huỳnh Ngọc Thắng

Chủ tịch UBND xã Mỹ An

0902.455.816

 

 

6

Hồ Phước Dư

Chủ tịch UBND xã Mỹ Phước

0909.838.270

 

 

7

Dương Văn Mễ

Chủ tịch UBND xã Nhơn Phú

0907.231.014

 

 

8

Trương Thành Phước

Chủ tịch UBND xã Tân An Hội

0943.203.072

 

 

9

Nguyễn Thành Nam

Chủ tịch UBND xã Tân Long

0123.210.2729

 

 

10

Võ Sơn Kiệt

Chủ tịch UBND xã Tân Long Hội

0972.199.080

 

 

11

Cao Thế Lữ

CT UBND thị trấn Cái Nhum

0972.787.357

 

 

12

Lê Ngọc Sen

Chủ tịch UBND xã Hòa Tịnh

0907.748.107

 

 

13

Nguyễn Thái Anh

Chủ tịch UBND xã Long Mỹ

0983.439.066

 

 

II

H. BÌNH TÂN

 

 

 

 

01

Lê Minh Trí

Chủ tịch UBND xã Thành Đông

02703.760.014

 

 

02

Trần Phú Hữu

Chủ tịch UBND xã Tân Quới

0909.775.717

 

 

03

Nguyễn Quốc Nam

Chủ tịch UBND xã Tân Bình

0989.692.603

 

 

04

Nguyễn Khắc Bình

Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Thảnh

0919.308.735

 

 

05

Nguyễn Hoàng Anh

Chủ tịch UBND xã Tân Thành

0911.274.004

 

 

06

Trần Văn Sáu

Chủ tịch UBND xã Tân Lược

0902.149.209

 

 

07

Trần Thanh Xuân

Chủ tịch UBND xã Mỹ Thuận

0939.722.320

 

 

08

Lê Văn Khoa

Chủ tịch UBND xã Tân Hưng

0982.929.080

 

 

09

Ngô Văn Lợi

Chủ tịch UBND xã Thành Trung

0121.393.1373

 

 

10

Nguyễn Thành Lâm

Chủ tịch UBND xã Thành Lợi

0939.531.258

 

 

11

Lê Quang Vinh

Chủ tịch UBND xã Tân An Thạnh

0985.793.263

 

 

III

H. TRÀ ÔN

 

 

 

 

01

Trương Kế Truyền

Chủ tịch UBND H Trà Ôn

0908.631.034

tktruyen.hto@vinhlong.gov.vn

 

02

Ngô Văn Huẩn

Q.Chủ tịch UBND thị trấn Trà ôn

0973.325.789

ubtttraon.hto@vinhlong.gov.vn

 

03

Nguyễn Văn Triệu

Chủ tịch ƯBND xã Hoà Bình

0984.794.454

nvtrieu.hto@vinhlong.gov.vn

 

04

Đặng Ngọc Mai

Chủ tịch UBND xã Nhơn Bình

0984.281.244

uybannhandanxanhonbinh@gmail.com

 

05

 Nguyễn Văn Phúc

Q. Chủ tịch UBND xã Thiện Mỹ

0987.557.963

nvphuc.hto@vinhlong.gov.vn

 

06

Nguyễn Văn Tám

Chủ tịch UBND xã Thới Hoà

0984.234995

nvt.hto@vinhlong.gov,vn

 

07

Trần Vãn Sơn

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xuân

0985.189.297

tvson.hto@vinhlong.gov.vn

 

08

Đặng Văn Ba

Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ

0122.9889.898

dangvanba1977@gmail.com

 

09

Huỳnh Thanh Tiến

Chủ tịch UBND xã Hựu Thành

0906.644.356

httien.hto@vinhlong.gov.vn

 

 

10

Trương Văn Chính

Chủ tịch UBND xã Lục Sĩ Thành

0949.694.329

tvchinh.hto@vinhlong.gov.vn

 

11

Lưu Chí Nghĩa

Chủ tịch UBND  xã Tích Thiện

0907.960.999

lcnghia.hto@vinhlong.gov.vn

 

12

Huỳnh Vãn Thắng

Chủ tịch UBND  xã  Phú Thành

0983.707.399

hvthạng.hto@vinhlong.gov.vn

 

13

Phan Thanh Vũ

Chủ tịch UBND Xã Trà Côn

0909.564.409

thanhvu.phan622@gmail.com

 

14

Nguyễn Văn Sáu

Chủ tịch UBND xã Xuân Hiệp

0971.496.959

nvsau.hto@vinhlong.gov.vn

 

15

Tô Văn Thanh

Chủ tịch UBND xã Thuận Thới

0907.157.605

Mrtothanh79@gmail.com

 

IV

TX BÌNH MINH

 

 

 

 

01

Nguyễn Hữu Phúc

Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh

0917.214.590

nhphuc.txbm@vinhlong.gov.vn

 

02

Nguyễn Quốc Khương

Chủ tịch UBND Phường Thành phước

0988.424.012

nqkhuong.txbm@vinhlong.gov.vn

 

03

Trịnh Tấn Tài

Chủ tịch UBND Phường Cái Vồn

0963.550.077

tttai.txbm@vinhlong.gov.vn

 

04

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch UBND Xã Đông Thạnh

0908.494.992

nvdung.txbm@vinhlong.gov.vn

 

05

Nguyễn Hoàng Chương

Chủ tịch UBND xã Đông Thành

0987.121.429

nhchuong.txbm@vinhlong.gov.vn

 

06

Nguyễn Văn Phi

Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa

0919.891.470

nvphi.txbm@vinhlong.gov.vn

 

07

Lê Hoàng Trung

Chủ tịch UBND Phường Đông Thuận

0939.826.307

nvtrung@vinhlong.gov.vn

 

08

Trương Thành Đến

Q.Chủ tịch UBND xã Thuận An

0946.316.841

ttden.txbm@vinhlong.gov.vn

 

09

Lê Thị Hạnh

Chủ tịch UBND xã Đông Bình

0939.890.177

lthanh.txbm@vinhlong.gov.vn

 

V

UBND TP VINH LONG

 

 

 

 

01

Nguyễn Trung Kiên

Chủ tịch UBND TPVL

0918.353937

ntkien.tpvl@vinhlong.gov. vn

 

02

Nguyền Thị Cẩm Tú

 Chủ tịch UBND  P 1

0902453634

ntctu.tpvl@vinhlong.gov.vn

 

03

Nguyễn Thanh Hùng

Chủ tịch UBND phường 2

0919.002806

nthung.tpvl@vinhlong.gov.vn

 

04

Nguyễn Văn Hoàng Mãnh

Chủ tịch UBND phường 3

0949.506557

nvhmanh.tpvl@vinhlong.gov.vn

 

05

Châu Nguyễn Minh Thức

Chủ tịch UBND phường 4

0907.761128

cnmthuc.tpvl@vinhlong.gov.vn

 

06

Hồ Ngọc Dung

Chủ tịch UBND phường 5

0122.2344238

hndung.tpvl@vinhlong.gov.vn

 

07

Trương Minh Trí

Chủ tịch UBND phường 8

0939.9990047

tmtri.tpvl@vinhlong.gov.vn

 

08

Nguyền Hồng Thanh

Chủ tịc h UBND phường 9

0983.779.958

nhthanh.tpvl@vinhlong.gov. vn

 

09

Lê Minh Mẫn

Chủ tịch UBND xã Trường An

0947.891.234

lmman. tpvl@vinhlong.gov. vn

 

10

Đinh Thị Hồng

Chủ tịch UBND xã Tân Ngãi

0124.9439178

dthong.tpvl@vinhlong.gov.vn

 

11

Võ Văn Kiệt

Chủ tịch UBND xã Tân Hòa

0123.497.6966

vvkiet.tpvl@vinhlong.gov.vn

 

12

Đỗ Tiệp

Chủ tịch UBND xã Tân Hội

0916.389410

dtiep.tpvl@vinhlong.gov.vn

 

VI

H. LONG HỒ

 

 

 

 

1

Lê Phi Long

Chủ tịch UBND huyện Long Hồ

01247803734

lplong.hlh@vinhlong.gov.vn

 

2

Cao Thị Hồng Nga

Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa

0939.996.273

cthnga.hlh@vinhlong.gov.vn

 

3

Huỳnh Ngọc Phấn

Chủ tịch UBND xã Thanh Đức

0973.441199

ubxthanhduc.hlh@vinhlong.gov.vn

 

4

Võ Văn Tám

Chủ tịch UBND xã Long An

0909.892.045

ubxlongan.hlh@vinhlong.gov.vn

 

5

Nguyễn Văn Phi

CT.UBND xã Hòa Ninh

0902.315.110

ubxhoaninh.hlh@vinhlong.gov.vn

 

6

Nguyễn Thị Lan Tươi

Chủ tịch UBND xã Phú Quới

0919.525.683

ntltuoi.hlh@vinhlong.gov.vn

 

7

Nguyễn Đăng Khoa

Chủ tịch xã Thạnh Quới

0988.410.503

ubxthanhquoi.hlh@vinhlong.gov.vn

 

8

Hồ Huy Cường

CT.UBND thị trấn Long Hồ

0939.996.675

ubttlongho.hlh@vinhlong.gov.vn

 

9

Lê Văn Liêm

Chủ tịch UBND xã Hòa Phú

0902.650.850

ubxhoaphu.hlh@vinhlong.gov.vn

 

  10

Lê Hoàng Thanh

CT. UBND xã Tân Hạnh

0168.5879292

ubxtanhanh.hlh@vinhlong.gov .vn

 

11

Nguyễn Thanh Tú

Chủ tịch UBND xã Long Phước

0907.191.983

ubxlongphuoc.hlh@vinhlong.gov. vn

 

12

Nguyễn Văn Phúc

Chủ tịch UBND xã Phước Hậu

0168.555.4837

ubxphuochau.hlh@vinhlong.gov .vn

 

 

13

Nguyễn Thanh Tâm

Chủ tịch UBND xã Đồng Phú

0907.967.085

nttam.hlh@vinhlong.eov.vn

 

14

Nguyên Văn Đẳng

Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Phước

0909.819.979

ubxhoaninh.hlh@vinhlong.gov. vn

 

15

Nguyễn Hữu Phước

Chủ tịch UBND xã An Bình

01698282497

ubxanbinh.hlh@vinhlong.gov.vn

 

  16

Đặng Quang Phú

CT.UBND Xã Phú Đức, H  Long Hồ

0933477509

dqphu.hlh@vinhlong.gov.vn

 

 

VII

H. VŨNG LIÊM

 

 

 

 

01

Võ Văn Sanh

Chủ tịch UBND xã Hiếu Phụng

0987.808.883

 

 

02

Phan Tấn Tài

Chủ tịch UBND xã Trung Thành Tây

0909.343.214

ubxtrungthanh tay.hvl@vinhlong.gov.vn

 

03

Huỳnh Văn Vũ

Chủ tịch UBND xã Trung Thành Đông

01682.925.284

 

 

04

Điều Hữu Phước

Chủ tịch UBND xã Thanh Bình

0939.374.839

0978.094.848

 

 

05

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch UBND xã Hiếu Thuận

0907.718.027

 

 

06

Phạm Chánh Thi

Chủ tịch UBND xã Tân Quới Trung

0932.724.265

 

 

07

Đặng Văn Vũ

Chủ tịch UBND xã Quới Thiện

0907.759.959

0972.971.919

dvvu.hvl@vinhlong.gov.vn

 

08

Nguyễn Văn Sang

Chủ tịch UBND xã Tân An Luông

0907.724.451

 

 

09

Huỳnh Trọng Nghĩa

Chủ tịch UBND xã Trung Ngãi

0979.071.937

 

 

10

Hồ Văn Hạnh

Chủ tịch UBND xã Trung Thành

0907.630.668

 

 

11

Nguyễn  Văn Truyền

Chủ tịch UBND xã Trung An

01692.333.658

 

 

12

Nguyễn Văn Thanh Thảo

Chủ tịch UBND thị trấn Vũng Liêm

0907.571.825

 

 

13

Huỳnh Thanh Nhân

Chủ tịch UBND xã Hiếu Nghĩa

0908.150.105

 

 

14

Trương Thành Do

Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa

0907.257.224

 

 

15

Nguyễn Văn Ngoan

Chủ tịch UBND xã Hiếu Nhơn

0981.333.991

 

 

16

Dương Thanh Tuấn

Chủ tịch UBND xã Trung Hiệp

0972.454.663

 

 

17

Nguyễn Văn Hải

Chủ tịch UBND xã Hiếu Thành

0903.024.252

 

 

18

Nguyễn Quang Khiêm

Chủ tịch UBND xã Quới An

0988.444.896

 

 

19

Trần Thanh Cầm

Chủ tịch UBND xã Trung Chánh

0165.328.2405

 

 

20

Lê Văn Dứt

Chủ tịch UBND xã Trung Hiếu

0975.831.899

 

 

VIII

H TAM BÌNH

 

 

 

 

1

Trần Văn Hạnh

CT.UBND

 thị trấn Tam Bình

0270.3860437

01684.220.999

 

 

2

Võ Anh Còn

CT.UBND

 xã Tường Lộc

01266.895.116

0270.3713.310

 

 

3

Lê Thanh Tiện

CT.UBND

xã Mỹ Thạnh Trung

0270.3860.285

0969.669.831

 

 

4

Trần Quân Em

CT.UBND

xã Hòa Lộc

0270.3718.021

0939.896.299

tqem.htb@vinhlong.gov.vn

 

5

Phan Thành Cảnh

CT.UBND

 xã Hòa Hiệp

0270.3860.643

01626.666.079

ubndhoahiep@gmail.com

 

6

Nguyễn Thanh Tùng

CT.UBND

 xã Bình Ninh

0270.3719.888

0989.877.076

nttung.htb@vinhlong.gov.vn

 

7

Cao Thành Giang

CT.UBND

xã Loan Mỹ

0270.3860.446

01666.962.919

 

 

8

Trần Minh Tâm

CT.UBND xã Hậu Lộc

0270.3718.021

01222.796.284

tmtam.htb@vinhlong.gov.vn

 

9

Tô Văn Tần

CT.UBND

xã  Phú Lộc

0270.3718.726

0939.687.626

tvtan.htb@vinhlong.gov.vn

 

10

Lê Văn Chiến

CT.UBND

 xã Mỹ Lộc

0270.3717.213

0909.276.769

 

 

11

Nguyễn Ngọc Việt

CT.UBND

 xã Tân Lộc

0270.3718.524

01668.271.633

nnviet.htb@vinhlong.gov.vn

 

12

Lữ Văn Thắng Em

CT. UBND

xã Long Phú

0270.3864.301

01675.606.110

thangem1977@gmail.com

 

13

Phan Thị Loan

CT.UBND

xã Tân Phú

0270.3864.242

0939.893.968

 

 

14

Võ Quyết Thắng

CT.UBND

xã Ngãi Tứ

0270.3720.106

0988.394.748

 

 

15

Nguyễn Văn Kiều

CT.UBND

xã Hòa Thạnh

0270.6298.228

0934.763.620

 

 

16

Phan Thành Trung

CT.UBND

 xã Song Phú

0270.3864.228

0918.537.244

pttrung.htb@vinhlong.gov.vn

 

17

Lê Thị Thu Chức

CT.UBND

 xã Phú Thịnh

0270.3864246

0944.112.070

congchucpt@gmail.com

 

TỔNG CỘNG: 149 người.