Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 8
Tất cả: 1347213

Công nghệ thông tin Điện tử - 2 thủ tục

Lĩnh vực Công nghệ Thông tin; Tổng số: 2 thủ tục.

Tên thủ tục: 
STT Tên thủ tục Mức độ
1
Thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin 
Mức độ 3
2
Thẩm định thiết kế thi công và tổng dự toán dự án công nghệ thông tin do UBND cấp xã quyết định đầu tư 
Mức độ 3