Dịch vụ công

  

 

Hình liên kết

 

 

Liên kết website

 

Liên kết văn bản

Số lượt truy cập

Đang xem: 12
Tất cả: 1347204

Báo chí Xuất bản - 34 thủ tục

Lĩnh vực Báo chí Xuất bản; Tổng số: 22 thủ tục.

Tên thủ tục: 
STT Tên thủ tục Mức độ
1
Cấp lại giấy phép hoạt động in 
Mức độ 3
2
Đăng ký hoạt động cơ sở in 
Mức độ 3
3
Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in 
Mức độ 3
4
Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài 
Mức độ 3
5
Đăng ký sử dụng máy photo màu, máy in có chức năng photo màu 
Mức độ 3
6
Chuyển nhượng máy photo màu, máy in có chức năng photo màu 
Mức độ 3
7
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 
Mức độ 3
8
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 
Mức độ 3
9
Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 
Mức độ 3
10
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài 
Mức độ 3
11
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 
Mức độ 3
12
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 
Mức độ 3
13
Cấp giấy phép tổ chức triển lãm hội chợ xuất bản phẩm 
Mức độ 3
14
Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm 
Mức độ 3
15
Cấp giấy phép hoạt động in 
Mức độ 3
16
Thông báo trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài 
Mức độ 3
17
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) 
Mức độ 3
18
Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài) 
Mức độ 3
19
Cho phép họp báo (nước ngoài) 
Mức độ 3
20
Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí 
Mức độ 3
21
Cho phép họp báo (trong nước) 
Mức độ 3
22
Phát hành thông cáo báo chí 
Mức độ 3