Chuyên mục
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
5
5189327

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở

20/10/2020 08:41 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long phối hợp với UBND các huyện Long Hồ, Vũng Liêm và thị xã Bình Minh tổ chức các lớp “Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở”. Tham gia tập huấn có hơn 450 học viên là các đồng chí làm công tác truyền thông cơ sở thuộc Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, cán bộ làm công tác Tuyên giáo, công chức Văn hoá xã hội và Đài Truyền thanh cấp xã; Công chức phụ trách trang tin điện tử của Sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện.

IMG_5266.JPG

Ông Huỳnh Hoàng Thành- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc lớp tập huấn

_MG_5222.JPG

Quang cảnh lớp tập huấn tại huyện Long Hồ

Phát biểu khai mạc các lớp tập huấn, ông Huỳnh Hoàng Thành- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnhThông tin cơ sở là một bộ phận quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng và Nhà nước; là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Ngày nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của thông tin đại chúng, thông tin cơ sở vẫn giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội bởi những lợi thế và tính thiết thực mà không có kênh thông tin nào thay thế được. Chính bởi vậy, việc đầu tư cơ sở hạ tầng, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đổi mới cách thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng nội dung cho hệ thống thông tin cơ sở, nhất là truyền thanh cơ sở là vấn đề được Đảng, Nhà nước nói chung và ngành Thông tin và Truyền thông nói riêng đặc biệt quan tâm”.

_MG_5260.JPG

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thu Hằng, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi với học viên trong lớp tập huấn tại Vũng Liêm

Tại các lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thu Hằng, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt những thông tin về: Môi trường truyền thông mới và vai trò của thông tin báo chí - truyền thông trong công tác lãnh đạo, quản lý và phát triển KT-XH nói chung; Một số kỹ năng viết tin, bài báo và đưa thông tin lên mạng xã hội; Kỹ năng biên tập tin, bài và quản trị mạng; Kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, biên tập tin, bài trên báo điện tử và các loại hình thông tin trên mạng Internet phục vụ công tác tuyên truyền về thông tin cở sở cho cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền tại các sở; Một số kỹ năng và giải pháp chủ yếu để phát triển thông tin truyền thông cơ sở; Một số định hướng chủ yếu trong việc xây dựng và phát triển thông tin truyền thông cơ sở.

Thông qua tập huấn, các cán bộ làm công tác truyền thông cơ sở sẽ được cung cấp đầy đủ các kỹ năng cơ bản trong hoạt động thông tin, tuyên truyền, kỹ năng lựa chọn phân tích sự kiện, vấn đề và có thể thực hiện các tin ngắn, bài phản ánh, bài viết nêu gương, người tốt việc tốt, kỹ năng tham gia tổ chức sản xuất chương trình phát thanh cơ sở. Ngoài ra, tập huấn còn góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở về vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thông tin cơ sở; thông qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của tổ chức, cá nhân để làm tốt công tác thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong tình hình mới.

                                                                                       NGỌC ÂN

HÌNH PHẢI